PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK SKOLENI KURSY.EU

skoleni-kursy.eu

logo skoleni-kurzy
< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kursy.eu

Na stránkách skoleni-kursy.eu najdete rekvalifikační kurzy, školení a semináře z různých oborů od účetnictví přes mzdy nebo personalistiku až k počítačovým nebo specializovaným kurzům pro realitní makléře a studia oceňování nemovitostí.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

 

Náhodný kurz/školení


Street Glamour fotografie - NICOM, a.s.
Cíl kurzu Cílem kurzu je naučit vás práci s přírodním světlem a vyfotografovat pózující spoře oblečenou modelku tak, aby fotografie působila sexy, dravě a nevulgárně. Naučíte se správně fotografii exponovat a komponovat.

 
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEKÚvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek [SKOLENI-KURZY.EU] třetími osobami (dále jen "Podmínky"). Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky [SKOLENI-KURZY.EU] (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinily před započetím užívání Stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] s adresou domovské stránky www.skoleni-kurzy.eu je společnost OBEC.net s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin JE MOŽNÉ i bez písemného souhlasu provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky [SKOLENI-KURZY.EU] uvedeny jako zdroj.

Bez uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

Obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU]

Veškerý obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] byl získán ze zdrojů, které společnost OBEC.net s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] je průběžně obnovován a upravován. Informace, data nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti OBEC.net s.r.o. ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek [SKOLENI-KURZY.EU] povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Společnost OBEC.net s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky [SKOLENI-KURZY.EU] na vlastní riziko.

Společnost OBEC.net s.r.o. nepořádá žádné školení a ani kurzy, pouze zprostředkovává prezentaci a kontakt na pořadatele kurzů a/nebo školení. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek [SKOLENI-KURZY.EU].

Zřeknutí se odpovědnosti za kvalitu údajů. Informace o kurzech a/nebo školení uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány jednotlivými školícími firmami a organizacemi. Společnost OBEC.net s.r.o. nenese odpovědnost ani jakkoli neručí za jejich obsah či hodnověrnost.

Společnost OBEC.net s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek [SKOLENI-KURZY.EU] a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Společnost OBEC.net s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek [SKOLENI-KURZY.EU] a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU]. Společnost OBEC.net s.r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU].

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek [SKOLENI-KURZY.EU], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky [SKOLENI-KURZY.EU], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Společnost OBEC.net s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Společnost OBEC.net s.r.o. jako provozovatel Stránek [SKOLENI-KURZY.EU] si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost OBEC.net s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem. Pokud při užívání stránek [SKOLENI-KURZY.EU] poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost OBEC.net s.r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele. Pokud se Uživatel pohybuje na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], dochází ke sledování pohybu Uživatele po stránkách [SKOLENI-KURZY.EU] včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

Společnost OBEC.net s.r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing, pro vlastní potřebu, vývoj a zlepšení služeb
b) použití pro personifikaci stránek [SKOLENI-KURZY.EU] a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.

V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností OBEC.net s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Společnost OBEC.net s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách [SKOLENI-KURZY.EU], může kdykoliv tuto registraci zrušit.Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

elektronická přihláška

V případě odeslání přihlášky je možné odstoupit od smlouvy bez poplatků do 14 dnů od odeslání této přihlášky. Další podmínky účasti na jednotlivých kurzech se řídí podmínkami těchto kurzů podle jednotlivých pořadatelů/organizátorů kurzů/školení

Spory

„Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info(zavináč)skoleni-kurzy.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.“

„K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.“

„Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).“

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách [SKOLENI-KURZY.EU]

Ke stažení


download  Leták skoleni-kursy.eu  download.pdf
download  Smlouva Smlouva o inzerci na serveru skoleni-kursy.eu  download.pdf
download  Soubor xml-priklad  download.txt (pro import dat)
download  Soubor xls-priklad  download.xls (pro import dat)
download  Smlouva smlouva o spolupráci - Affiliate  download.pdf 
 
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kursy.eu

SKOLENI-KURSY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kursy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy AKREDITOVÁNO MŠMT PLNÁ KAPACITA v květnu 2019 - Olomouc