REKVALIFIKAČNÍ KURZY, ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE, ...

skoleni-kursy.eu

logo skoleni-kurzy
< Poslední zobrazené kurzyPodrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací
skoleni-kursy.eu

Na stránkách skoleni-kursy.eu najdete rekvalifikační kurzy, školení a semináře z různých oborů od účetnictví přes mzdy nebo personalistiku až k počítačovým nebo specializovaným kurzům pro realitní makléře a studia oceňování nemovitostí.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

 

Náhodný kurz/školení


Elasticsearch fulltext v praxi - DataScript s.r.o.
Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí naučit, jak na svém projektu vytvořit fulltextové vyhledávání, na které se v rámci kurz podíváme komplexně. Kromě využití Elasticsearch se naučíme i další koncepty uživatelského vyhledávání.

 
 

Viz také následující kurzy :
Další zlevněné kurzy
SLEVA 20 % na kurz Účetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR - Sleva 20 % pro samoplátce! - využít slevu lze pouze do 2.5.2019

Seznam témat jednotlivých kurzů a školení

  >> Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilos
  >> -
  >> AK/PV - 978/2012
  >> Akciová společnost po 1.1. 2014
  >> Autorské právo a novela autorského zákona
  >> Autorské právo a novela autorského zákona
  >> Bezpečnost informačních systémů veřejné správy
  >> Bezpečnost informačních systémů veřejné správy
  >> Insolvenční řízení z pohledu věřitele
  >> Internet - Programování
  >> Kancelá?ský software
  >> Kancelářský software
  >> Katastr nemovitostí
  >> Komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
  >> Komunikační a prezentační dovednosti
  >> Krizové řízení
  >> Kurz bude v době svého konání akreditován.
  >> Legislativa v oblasti ochrany životního prostřed
  >> MS Windows
  >> MS Windows Vista
  >> Majetek a nakládání s ním podle nového občanskéh
  >> Majetkové a smluvní vztahy hl. města Prahy a jeh
  >> Matriky - aktuality a praxe
  >> Mzdová problematika
  >> Místní poplatky
  >> Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a po
  >> Nemovitosti podle nového občanského zákoníku
  >> Nemovitosti podle nového občanského zákoníku
  >> Nemovitosti podle nového občanského zákoníku
  >> Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  >> Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  >> Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  >> Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  >> Nový občanský zákoník - vlastnické právo
  >> Nový občanský zákoník - vlastnické právo
  >> Nový občanský zákoník - fyzické a právnické osob
  >> Nový občanský zákoník - koupě, smlouva o dílo, s
  >> Nový občanský zákoník - nájem a pacht
  >> Nový občanský zákoník - pracovněprávní vztahy
  >> Nový občanský zákoník - pracovněprávní vztahy
  >> Nový občanský zákoník - přehled zásadních změn,
  >> Nový občanský zákoník - přehled zásadních změn,
  >> Nový občanský zákoník - rodinné právo
  >> Nový občanský zákoník - rodinné právo
  >> Nový občanský zákoník - rodinné právo
  >> Nový občanský zákoník - vlastnické právo
  >> Nový občanský zákoník - vlastnické právo
  >> Nový občanský zákoník - závazkové právo
  >> Nový občanský zákoník - závazkové právo
  >> Nový občanský zákoník - závazkové právo
  >> Nový občanský zákoník Dědické právo – Z POHLEDU
  >> Nový občanský zákoník Dědické právo – Z POHLEDU
  >> Nový občanský zákoník pro odbor kontrolní a práv
  >> Nový občanský zákoník pro odbor místního hospodá
  >> Nový občanský zákoník ve vazbě na pracovněprávní
  >> Nový občanský zákoník – kupní smlouva, smlouva o
  >> Nový zákon o statním občanství
  >> Nový zákon o státním občanství
  >> Náhrada škody a bezdůvodné obohacení v NOZ
  >> Nájemní právo a nový Občanský zákoník
  >> Nájemní právo a nový Občanský zákoník
  >> Nájemní právo a nový Občanský zákoník
  >> Nájemní právo a nový Občanský zákoník
  >> Nájemní právo a nový občanský zákoník
  >> Nájemní právo a nový občanský zákoník
  >> Nájemní právo v novém občanském zákoníku
  >> Nájemní právo v novém občanském zákoníku
  >> Námitkové řízení
  >> Námitkové řízení
  >> Námitkové řízení
  >> Obchodní rejstřík a veřejné rejstříky
  >> Obchodní společnosti
  >> Obchodní společnosti
  >> Obchodní společnosti
  >> Občanský zákoník
  >> Občanský zákoník
  >> Občanský zákoník - průběžné vzdě
  >> Občanský zákoník - průběžné vzdělávání
  >> Občanský zákoník - průběžné vzdělávání
  >> Občanský zákoník - průběžné vzdělávání
  >> Občanský zákoník - průběžné vzdělávání
  >> Občanský zákoník – průběžné vzdělávání
  >> Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě - aktua
  >> Odměňování členů zastupitelstev územních samospr
  >> Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřej
  >> Orgány obchodních korporací po rekodifikaci
  >> Orgány obchodních korporací po rekodifikaci
  >> Orgány obcí
  >> Orgány obcí
  >> Personalistika příspěvkových organizací ÚSC
  >> Personalistika příspěvkových organizací ÚSC
  >> Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb
  >> Postavení statutárních orgánů a zástupců po reko
  >> Posuzování vlivů na životní prostředí
  >> Pracovní právo
  >> Pracovní právo
  >> Pracovněprávní problematika škol
  >> Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě
  >> Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě
  >> Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhláš
  >> Právní a správní minimum
  >> Právní minimum - vybrané pasáže
  >> Právní ochrana dřevin
  >> Právní ochrana dřevin
  >> Právo na informace a ochrana osobních údajů v či
  >> Psychologické aspekty hodnotících pohovorů
  >> Předpisy v oblasti ochrany životního prostředí v
  >> Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správn
  >> Přestupkové řízení - aktuality a praxe
  >> Přestupkové řízení - aktuality a praxe
  >> Přestupkové řízení - aktuality a praxe
  >> Přestupkové řízení - aktuality a praxe
  >> Přestupkové řízení - aktuality a praxe AK/PV-245
  >> Přestupky a jiné správní delikty v praxi organů
  >> Přestupky a jiné správní delikty v praxi organů
  >> Případové konference v sociálně-právní ochraně d
  >> Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti
  >> Registr silničních vozidel
  >> Registr silničních vozidel
  >> Roční účetní uzávěrka
  >> Schvalování stavby nebo přestavby vozidel na obc
  >> Shromažďovací právo v kontextu s extremismem
  >> Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně
  >> Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně
  >> Směrnice a zákon o finanční kontrole po změnách
  >> Směrnice a zákon o finanční kontrole po změnách
  >> Spisová služba a archivnictví - aktuality a prax
  >> Spisová služba a archivnictví – aktuality a prax
  >> Společenství vlastníků v novém Občanském zákoník
  >> Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2014
  >> Společnost s ručením omezeným po 1. 1. 2014
  >> Společnost s ručením omezeným po 1.1. 2014
  >> Správní řád
  >> Správní řád
  >> Správní řád pro začínající úředníky
  >> Správní řízení v praxi
  >> Trestní odpovědnost osob jednajících při výkonu
  >> Trestní odpovědnost osob jednajících při výkonu
  >> Velká novela stavebního zákona v praxi a judikat
  >> Velká novela zákona o kontrole
  >> Veřejné zakázky
  >> Veřejné zakázky
  >> Veřejné zakázky
  >> Veřejné zakázky z pohledu řízení a kontroly
  >> Veřejné zakázky z pohledu řízení a kontroly
  >> Vnitrostátní a mezinárodní osvojení
  >> Věcná práva v NOZ
  >> Věcná práva v novém občanském zákoníku
  >> Věcná práva v novém občanském zákoníku
  >> Věcná práva v novém občanském zákoníku
  >> Věcná práva v novém občanském zákoníku
  >> Zasedání zastupitelstva obce a rady obce
  >> Zneužití práva a jeho projevy ve veřejném právu
  >> Zvláštní soudní řízení v působnosti orgánů sociá
  >> Zákon o ochraně přírody a krajiny se zaměřením n
  >> Zákon o silničním provozu
  >> Zákon o silničním provozu
  >> Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe
  >> Zákon o střelných zbraních a střelivu
  >> Zákon o změně právní formy občanského sdružení
  >> Zákon o změně právní formy občanských sdružení
  >> Zákon o změně právní formy občanských sdružení
  >> Zákon o úřednících veřejné správy
  >> Zákon o úřednících veřejné správy
  >> Závazky z právních jednání v novém občanském zák
  >> ový občanský zákoník - závazkové právo
  >> Územní plánování
  >> Územní plánování
  >> Účetnictví ÚSC
  >> Účetnictví ÚSC AK/PV-117/2010
  >> říprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti
  >> říprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti
  >> Živnostenský zákon v praxi
  >> Živnostenský zákon v praxi
  >> Grafika.
  >> IT
  >> IT, Rekvalifikační kurzy.
  >> Letní kurzy
  >> Office.
  >> PC a Internet.
  >> Testování.
  >> Web
  >> Web.
  >> & pohovor se zaměstnancem po návratu z nemoci.
  >> (novela od 1.1.2010 atd.)
  >> - [Nezařazeno] -
  >> - investujte své peníze chytře a bezpečně - nechte
  >> - sebepoznání, individuální diagnostika pro určení
  >> -- (NezaĹ™azeno) --
  >> ... jak budovat a chránit dobré jméno firmy
  >> ... jak zkvalitnit mluvený projev a úroveň komunik
  >> ... konstruktivní řešení problémů
  >> ... moderní trendy v personální práci
  >> ... nezbytné ekonomické základy každého manažera
  >> ... nákup a marketing pro nákupčí firmy
  >> ... pro call centra, hot-line, recepční, asistent
  >> ... příprava a řízení efektivní porady
  >> ... trénink školitelů - lektorské dovednosti
  >> ... význam zpětné vazby pro vyšší efektivitu práce
  >> ... zdravé sebeprosazení a zvládání konfliktů
  >> ... zorientujte se v oblastech firemního marketing
  >> 1021677
  >> 1028620
  >> 1694062
  >> 2372000
  >> 2535971
  >> 2589503
  >> 2614832
  >> 310
  >> 3508
  >> 3622101
  >> 3622102
  >> 3622103
  >> 3622104
  >> 3622106
  >> 3622108
  >> 3622110
  >> 579272
  >> < oscript>
  >> ?ízení podniku a strategické plánování
  >> ?ízení projekt? a tým?
  >> ?ízení výroby a jakosti
  >> ADR přeprava nebezpečných věcí, logistika
  >> AHA peeling
  >> AKNÉ
  >> ANJ
  >> AUTOMATICKÁ KRESBA
  >> Access 2007 pokročilý
  >> Access 2007 základní
  >> Access 2010 pokročilý
  >> Access 2010 základní
  >> Administrace klientů Windows 7
  >> Administrativa
  >> Administrativa, personalistika a finance
  >> Adobe
  >> Adobe Acrobat
  >> Adobe Illustrator
  >> Adobe InDesign
  >> Adobe InDesign a základy typografie
  >> Adobe Photoshop - základní
  >> Adobe Photoshop pokročilý
  >> Adrenalinové programy
  >> Advanced management skills
  >> Advent - floristé
  >> Advent - kreativci
  >> Adventní a vánoční floristika
  >> Akademie pro manažery a personalisty
  >> Akreditovaný kurz Mzdové účetnictví
  >> Akreditovaný rekvalifikační kurz - vazačské práce
  >> Aktuality ve mzdovém účetnictví a personalistice
  >> Aktuální znění DPH - novela 2012
  >> Akupresurní techniky
  >> Alias Studio
  >> Alternativní medicína
  >> Analýza a návrh
  >> Anglický jazyk
  >> Angličtina
  >> Angličtina pro cestovní ruch
  >> Angličtina v praxi realitního makléře
  >> Anticelulitidní masáž
  >> Aranžování, floristika
  >> ArchiCAD
  >> Archivní a spisová služba, dokumentaristika
  >> Aromaterapie
  >> Artefiletika
  >> Asertivita
  >> Asertivita, umění jednat s lidmi
  >> Asistentka
  >> Assessment a Development centrum (AC/DC)
  >> Audit
  >> Audity systémů řízení
  >> AutoCAD 2D
  >> AutoCAD 2D pre začiatočníkov a pokročilých, AutoCA
  >> AutoCAD Architecture pokročilý
  >> AutoCAD Architecture základní
  >> Autocad
  >> Autorizované kurzy Autodesk
  >> B2B manager academy
  >> BBA programy
  >> BOZP
  >> BOZP a PO
  >> Bakalářské studium (VŠ)
  >> Bakalářské studium [VŠ]
  >> BakalářskĂ© studium (VĹ )
  >> Balneoterapie
  >> Barmanské kurzy
  >> Baňkování
  >> Bc.studium nemovitý majetek - realitní makléř
  >> Bez prodejů se zisk nikdy nedosáhne
  >> Bezpe?nostní kurzy
  >> BezpeÄŤnost a ochrana zdravĂ­
  >> BezpeÄŤnost informaÄŤnĂ­ch systĂ©mĹŻ
  >> BezpeÄŤnostnĂ­ kurzy
  >> Bezpečnost
  >> Bezpečnost a ochrana zdraví
  >> Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  >> Bezpečnost a řízení identit
  >> Bezpečnost informačních systémů
  >> Bezpečnost práce
  >> Bezpečnost práce a požární ochrana
  >> Bezpečnost, ochrana
  >> Bezpečnostní kurzy
  >> Budování zpětných odkazů (seo-link-building)
  >> Budování zpětných odkazů [seo-link-building]
  >> Business Intelligence & Data Warehousing
  >> Business Intelligence a Data Warehousing
  >> Business Process Modeling
  >> CALL CENTRA/TELEMARKETING
  >> CAM
  >> CNC
  >> CRM
  >> CVIČENÍ – Rh cviky pro maséry
  >> Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků
  >> Certifikované kurzy Adobe
  >> Certifikované kurzy Corel
  >> Certifikované kurzy MZ ČR - celoživotní vzdělávání
  >> Cestovní náhrady
  >> Cestovní ruch
  >> Cestovní ruch a služby
  >> Cestovní ruch, hotelnictví, hotel, obchodní politi
  >> Cestovní ruch, hotelnictví, hotel, revenue managem
  >> Cestovní ruch, hotelnictví, sociální sítě
  >> Cestovní ruch, hotelnictví, sociální sítě, Faceboo
  >> Cestovní ruch, hotelnictví, sociální sítě, Twitter
  >> CestovnĂ­ ruch a sluĹľby
  >> Chcete efektivně pracovat v oblasti vztahů s veřej
  >> Chcete se cítit při prezentování jistější?
  >> Chcete se seznámit s pravidly komunikace, úpravou
  >> Chemický průmysl
  >> ChemickĂ˝ prĹŻmysl
  >> Chemie, Fyzika - přijímací zkoušky na VŠ
  >> Chůva
  >> Chůva / péče o děti / pedagogika / vývojová psycho
  >> Chůva, pečovatelka
  >> Cisco
  >> Citrix
  >> Cla
  >> Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahrani
  >> Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahrani?ní obchod
  >> Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraničn
  >> Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodní a zahraniční obchod
  >> Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodnĂ­ a zahraniÄŤn
  >> Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, mezinárodnĂ­ a zahraniÄŤnĂ­ obchod
  >> Cla, INCOTERMS, INTRASTAT, zahraniční obchod
  >> Cla, INCOTERMS, mezinárodní obchod
  >> Controlling
  >> Controlling, fina?ní ?ízení, manažerské ú?etnictví
  >> Controlling, finanÄŤnĂ­ řízenĂ­, manaĹľerskĂ© účetnictv
  >> Controlling, finanÄŤnĂ­ řízenĂ­, manaĹľerskĂ© účetnictvĂ­
  >> Controlling, finanční řízení, manažerské ú
  >> Controlling, finanční řízení, manažerské účetnictví
  >> Controlling, finační řízení
  >> Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví
  >> Copywriting, online marketing
  >> Corel
  >> Corel DESIGNER
  >> Corel Paint Shop Pro
  >> Corporate Training
  >> Czech for Foreigners
  >> Czech for foreigners - intermediate
  >> Czech for foreigners I. - beginners
  >> Cílem kurzu je procvičit si jednoduché účetní oper
  >> Cílem kurzu je seznámit účastníka se základem účet
  >> DESIGN
  >> DGPR
  >> DPH
  >> DPH po novele - první zkušenosti
  >> DPH pro začátečníky
  >> DPH, DanÄ›
  >> DPH, Daně
  >> DPH, daně
  >> DPH. Daně
  >> DPZČ
  >> DVPP
  >> DVPP [Další vzdělávání pedagogických pracovníků]
  >> Daląí profesní kurzy
  >> Další právnĂ­ normy
  >> Další profesní kurzy
  >> Další právní normy
  >> Další právní normy, ekologie, řízení EMS
  >> Další vzdělávání pedagogického pracovníka [DVPP]
  >> Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  >> Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách
  >> Další vzdělávání pro pracovníky v sociálních služb
  >> Dan Dao
  >> Daně
  >> Data mining
  >> Databáze
  >> Databáze
  >> Daň
  >> Daň z přidané hodnoty
  >> Daň z příjmu
  >> Daňová evidence
  >> Daňové přiznání FO + silniční daň
  >> Daňové zákony
  >> Daňové školení
  >> Daňový řád
  >> Decoupage - podnos
  >> Decoupage - vánoční krabice na čaj
  >> Delegování
  >> Depilace
  >> Dermokosmetika
  >> Design
  >> Design interiéru
  >> Design kurzy
  >> Design, bydlení, interiér, exteriér, psychologie p
  >> Digitalizace, Počítače, Word, Excel, Powerpoint
  >> Digitální fotografie
  >> Digitální fotografie a video
  >> DigitálnĂ­ fotografie a video
  >> Dluhové poradenství
  >> Dokumenty Google
  >> Domácí násilí
  >> Domácí péče, poradce pro pozůstalé
  >> Doplňkové kadeřnické kurzy
  >> Doplňkové kosmetické kurzy
  >> Doplňkové masérské kurzy
  >> Doplňkový kurz SketchUp pro běžné uživatele.
  >> Doplňkový kurz, vhodný pro kosmetičky
  >> Doprava
  >> Doprava, logistika
  >> Dotace EU
  >> Dovolená a pracovní poměry ve firemní praxi, inter
  >> Duchovní rozvoj osobnosti
  >> Dušičková vazba - floristé
  >> Dušičková vazba - kreativci
  >> Dárkové balení
  >> Dětská hřiště
  >> Důchodová reforma k 30.9.2011
  >> E-learningové kurzy marketingu pro malé firmy a OS
  >> ECDL, Kurzy pro firmy.
  >> EET
  >> ESF
  >> ETIKETA
  >> Efektivní delegování pravomocí
  >> Efektivní komunikace a prezentace
  >> Efektivně vedený a profesionálně vyhodnocený přijí
  >> Ekonomické
  >> Ekonomické, Rekvalifikační kurzy.
  >> Ekonomický management
  >> Ekonomie, stavebnictví, řízení rizik
  >> Elektro a energetika
  >> Elektronický podpis
  >> Elektrotechnika
  >> Elektrotechnika, projektování
  >> Elektrotechnika, revize
  >> Emoční inteligence
  >> Energetické
  >> English
  >> Enkaustické malování na textil
  >> Enkaustické základy
  >> Environmentální řízení podniku a strategické pláno
  >> Etiketa a pravidla chování
  >> Etiketa a pravidla chovánĂ­
  >> Etiketa, vizážistika a image
  >> Evropská unie
  >> Evropské dotace a fundraising
  >> Evropské právo
  >> EvropskĂ© právo
  >> Evropská unie
  >> Excel
  >> Excel 2007
  >> Excel 2007 VBA
  >> Excel 2007 analýza dat
  >> Excel 2007 expert
  >> Excel 2007 makra
  >> Excel 2007 mírně pokročilý
  >> Excel 2007 pokročilý
  >> Excel 2007 základní
  >> Excel 2010 VBA
  >> Excel 2010 analýza dat
  >> Excel 2010 expert
  >> Excel 2010 makra
  >> Excel 2010 mírně pokročilý
  >> Excel 2010 pokročilý
  >> Excel 2010 základní
  >> Exekuce
  >> Exkluzivní zprostředkovatelská smlouva mezi realit
  >> FILMOVÁ TVORBA, SCENÁRISTIKA
  >> FYZIOTERAPIE
  >> Facebook
  >> Facilitace a metoda LEGO Serious Play
  >> Feng Shui
  >> Filosofie
  >> Finance a bankovnictví
  >> Finance a bankovnictvĂ­
  >> Finance pro neekonomy
  >> Finance pro nefinančníky
  >> FinanÄŤnĂ­ kurzy
  >> Finanční a operativní leasing
  >> Finanční gramotnost
  >> Finanční kurzy
  >> Finanční modelování
  >> Finanční účetnictví
  >> Finanční účetní
  >> Finanční řízení projektů
  >> Firemní finance a jejich řízení s využitím control
  >> Firemní nebo individuální
  >> Firemní zájezdy a expedice
  >> Florista
  >> Floristika
  >> Fotografický kurz
  >> Fotografie.
  >> GDPR - General Data Protection Regulation
  >> GDPR a institut Pověřence ochrany osobních údajů [
  >> GNDR
  >> Gastronomie
  >> Gastronomie, pohostinství
  >> Genealogie, zpracování rodokmenů
  >> General Data Protection Regulation
  >> Geografické informační systémy [GIS]
  >> Google kurzy
  >> Grafický design
  >> Grafika
  >> Grafika - 2D
  >> Grafika - 3D (Design a modelování)
  >> Grafika - 3D (Design a modelovánĂ­)
  >> Grafika - 3D [Design a modelování]
  >> Grafika - Sazba
  >> Grafika Adobe
  >> Grafika, Kurzy pro firmy.
  >> Grafika.
  >> Grafologie
  >> HLADKÝ START - PC dovednosti pro nové zaměstnance
  >> HLADKÝ START - komplet dovedností pro nové zaměstnance
  >> HLADKÝ START - základy dovedností pro nové kolegy
  >> HP servery
  >> HR marketing - budování a tvorba značky zaměstnava
  >> HTML základní
  >> HTML, XHTML, CSS, JavaScript
  >> HTML5
  >> Historie
  >> Hodně práce - málo času, ” zaznívá často z ú
  >> Hospodářské vědy
  >> Hra na ukulele
  >> Hudební kurzy
  >> Hudební kurzy - Ukulele
  >> Hudební výchova s lehkostí a hravě
  >> Humanitní vědy
  >> Hygienické minimum
  >> IBM
  >> IFRS
  >> IMAGE A STYL - DÍVKY
  >> IMAGE A STYL - unisex - muži + ženy
  >> INOV
  >> INTRASTAT
  >> IP adresace v TCP/IP – prakticky
  >> IP adresace v TCP/IP – teoreticky
  >> ISO
  >> ISPOP
  >> IT kurzy
  >> IT, Rekvalifikační kurzy.
  >> Image
  >> Image a styl - muži
  >> Improvizace a kreativní spolupráce
  >> Individuální příprava na přijímací zkoušky na SŠ
  >> Indoor teambuilding
  >> Influencing
  >> Influencing - AKCE 1 + 1 ZDARMA
  >> Influencing - AKCE LAST MINUTE 1 + 1 ZDARMA
  >> Informace o provádení sociálního zabezpečení a odv
  >> Insentiva, zazitkovy, darkovy kurz po zapade USA
  >> InsolvenÄŤnĂ­, konkurznĂ­ zákon, správce
  >> Insolvenční řízení
  >> Insolvenční, konkurzní zákon & kurzy
  >> Insolvenční, konkurzní zákon, správce
  >> Int
  >> Intenzivní jazykový kurz
  >> Intenzivní kurz angličtiny, vyučují kvalifikovaní
  >> Intenzivní kurzy angličtiny
  >> Intenzivní kurzy angličtiny pro začátečníky a fal
  >> Intenzivní kurzy angličtiny pro začátečníky a fale
  >> Intenzivní pobytový letní kurz pro naprosté začáte
  >> Intenzivní výuka cizích jazyků spojená s lyžováním
  >> Interierový design
  >> Interiérový design
  >> Internet
  >> Internet - AS, Portal
  >> Internet - Programování
  >> Internet a komunikace
  >> Internet a www stránky
  >> Internet základní
  >> Internetový marketing
  >> Internetový marketing pro podnikatele
  >> Interní audit
  >> Interpretace
  >> Intrastat
  >> Inventor
  >> Inventor - součásti z plastu
  >> Inventor - součásti z plechu
  >> JBoss Application Administrator
  >> Jak a proč využít v bydlení umění Feng Shui v souč
  >> Jak dávat a přijímat zpětnou vazbu bez emocí, 8:00
  >> Jak na podřízeného, který nechce , 8:00 - 9:30 ho
  >> Jak postupovat v případě insolvence zákazníka.
  >> Jak pracovat s dohodami chytře z hlediska slev na
  >> Jak se zorientovat v obchodních smlouvách, typech,
  >> Jak sestavit daňové přiznání k dani z příjmů PO
  >> Jak sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právn
  >> Jak si co nejlépe zorganizovat čas
  >> Jak si udržet klíčové zaměstnance
  >> Jak správně napsat...cokoliv!
  >> Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stres),
  >> Jak ustát manažerskou roli (jak na zátěž a stress)
  >> Jak zkvalitnit mluvený projev a komunikaci při veř
  >> Jak získat vhodné zaměstnání
  >> Jak čelit nepřátelským taktikám v obchodním jednán
  >> Java and J2EE
  >> Jazykov
  >> Jazykové kurzy
  >> Jazykový kurz
  >> Jazykový kurz pro seniory
  >> JazykovĂ© kurzy
  >> Jednodenní Pracovní floristický seminář - pro flor
  >> Jednoduché účetnictví
  >> KADEŘNICKÉ KURZY
  >> KOM
  >> KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ
  >> KURZ KRUPIÉRŮ BRNO CASINO 777 NÁMĚSTÍ SVOBODY 5
  >> KURZ KRUPIÉRŮ V PRAZE
  >> Kadeřnické a holičské kurzy
  >> Kadeřnické kurzy
  >> Kadeřnický kurz
  >> Kadeřnictví
  >> Kadeřník
  >> Kancelářské minimum - OpenOffice -Writer, Calc, In
  >> Kancelářské minimum MS-Word, Excel, Internet, emai
  >> Kancelářské systémy
  >> Kancelářský software
  >> Kapitanské kurzy
  >> Kapitanské zkoušky
  >> Kapitánské zkoušky
  >> Kaskádové styly (CSS)
  >> Kdo neřídí, je řízen. Na kterém břehu chcete stát?
  >> Kinesiotaping
  >> Klíčová data pro Váš podnik
  >> Komponenty, Materiály, Styly
  >> Komunikace
  >> Komunikace [br]
  >> Komunikace - konflikt
  >> Komunikace Manažerské dovednosti (soft skills) Prezentační techniky
  >> Komunikace Manažerské dovednosti (soft skills) Prezentační techniky Obchodní dovednosti
  >> Komunikace Prezentační techniky
  >> Komunikace a prezentace
  >> Komunikace a rozvoj osobnosti
  >> Komunikace s médii a prostřednictvím médií, komuni
  >> Komunikace se státní správou
  >> Komunikace, Profesní kurzy [br]
  >> Komunikace, asertivita
  >> Komunikace, efektivní komunikace
  >> Komunikace, rétorika a asertivita
  >> Komunikace, rétorika, argumentace, prezentace, méd
  >> Komunikace, rétorika, asertivita
  >> Komunikace, rétorika, asertivita, kultura řeči
  >> Komunikace, rétorika, asertivita, prevence sporů,
  >> Komunikace, rĂ©torika, asertivita
  >> Komunikace/Jan Čenský
  >> KomunikaÄŤnĂ­ a prezentaÄŤnĂ­ dovednosti
  >> Komunikační a obchodní dovednosti, aplikovaná verb
  >> Komunikační a prezentační dovednosti
  >> Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika
  >> Komunikační dovednosti
  >> Komunikační dovednosti - AKCE 1 + 1 ZDARMA
  >> Konference a veletrhy
  >> Konkurenceschopnost neznamená jen velká čísla, ale
  >> Konkurenční výhoda
  >> Konstrukce pro kytice
  >> Kontrola, audit
  >> Kontroly technického stavu
  >> Kosmetické kurzy
  >> Kosmetické služby
  >> Kosmetické služby, vizážistika
  >> Kosmetika, kosmetický
  >> KouÄŤink
  >> Koučing individuální
  >> Koučink
  >> Koučink a mentoring
  >> Koučink, pokročilé manažerské dovednosti
  >> Košíkářství
  >> Kreativita
  >> Kreditované odborné masérské kurzy
  >> Krizové řízení
  >> Krizové řízení
  >> Kronika a kronikářství
  >> Krupiér
  >> Krupiér - kurzy
  >> Krupiérský kurz
  >> Kultura projevu, přesvědčivá argumentace, profesio
  >> Kurz instruktora powerjógy
  >> Kurz je přínosem pro manažery, podnikatele, obchod
  >> Kurz je tedy koncipován tak, aby Vám informace v n
  >> Kurz je vhodný pro všechny, kdo pečují o malé děti
  >> Kurz je zaměřen na asertivní dovednosti v práci i
  >> Kurz krupiérů
  >> Kurz lektorských dovedností a motivačních technik
  >> Kurz pro páry v druhé polovině těhotenství.
  >> Kurz pro realitní makléře a správce nemovitostí
  >> Kurz pro všechny (ne)zaměstnané
  >> Kurz první pomoci
  >> Kurz první pomoci.
  >> Kurz péče o děti ve věku 0-7 let pro vychovatelky,
  >> Kurz tvůrčího psaní
  >> Kurz vizážistiky a barvové typologie
  >> Kurz zaměřený na dovednosti potřebné pro vykonáván
  >> Kurz základů ovládání PC
  >> Kurz, který Vám pomůže lépe bydlet!
  >> Kurzy a školení pro instruktory, rekvalifikace
  >> Kurzy etikety a společenského chování
  >> Kurzy expresivních terapií
  >> Kurzy fotografování
  >> Kurzy managementu
  >> Kurzy na PC
  >> Kurzy o m
  >> Kurzy on-line ve virtuální učebně
  >> Kurzy online marketingu
  >> Kurzy osobního rozvoje
  >> Kurzy pro designéry (Grafika, Internet, Sazba)
  >> Kurzy pro designéry [Grafika, Internet, Sazba]
  >> Kurzy pro designĂ©ry (Grafika, Internet, Sazba)
  >> Kurzy pro e-shopy
  >> Kurzy pro firmy, Office.
  >> Kurzy pro firmy, PC a Internet.
  >> Kurzy pro firmy, Web.
  >> Kurzy pro interní auditory
  >> Kurzy pro interní auditory, Kvalita, EMS
  >> Kurzy pro kadeřníky - rozšíření kvalifikace
  >> Kurzy pro kadeřníky - rošíření kvalifikace
  >> Kurzy pro mládež
  >> Kurzy pro neprávníky
  >> Kurzy pro pedagogické pracovníky
  >> Kurzy pro pracovníky inkasních agentur
  >> Kurzy pro realitní makléře
  >> Kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí
  >> Kurzy pro realitnĂ­ maklĂ©Ĺ™e a správce nemovitostĂ­
  >> Kurzy pro seniory
  >> Kurzy pro veřejnost
  >> Kurzy pro veřejnost.
  >> Kurzy pro vizážisty
  >> Kurzy pro webdesignéry (Grafika, Internet, Sazba)
  >> Kurzy pro webdesignéry [Grafika, Internet, Sazba]
  >> Kurzy pro školy
  >> Kurzy prodlužování vlasů
  >> Kurzy první pomoci
  >> Kurzy první pomoci pro veřejnost
  >> Kurzy první pomoci; DVPP
  >> Kurzy s certifikací a metodikou FN Brno, které Vám
  >> Kurzy v oblasti životního prostředí a hospodaření
  >> Kurzy v zahrani
  >> Kurzy šití
  >> Kvalifikační kurzy
  >> Kvalita
  >> Kvalita v automobilovém průmyslu
  >> Kvalita, EMS
  >> LAW
  >> LEDO
  >> Laboratoře
  >> Leadership
  >> Leadership, Řízení, Vedení, Sebepoznání
  >> Lean management
  >> Legislativa
  >> Lektorování a prezentace
  >> Lektorské dovednosti
  >> LektorskĂ© dovednosti
  >> Lepení folií na karoserie vozu
  >> Letní kurzy
  >> Lidová řemesla
  >> Linux
  >> Literatura v
  >> Logistické procesy a metody pro nákup a obchod
  >> Logistika
  >> Logistika - řízení nákupu a zásobování
  >> Lotus
  >> Lymfodrenáž
  >> Líčení
  >> MAGIE ODĚVU
  >> MAR
  >> MBA programy
  >> MS BackOffice, .NET
  >> MS Excel
  >> MS Excel 2013 - přecházíme na novou verzi
  >> MS Excel II - makra a VBA pro reporting a automati
  >> MS Exchange Server
  >> MS Office
  >> MS Office - Excel
  >> MS Office - Kancelá?
  >> MS Office - Kancelář
  >> MS Office - Kancelář
  >> MS Office 2010 - MS Word
  >> MS Office 2010 - Word, Excel, PowerPoint
  >> MS Office 2013 - přecházíme na novou verzi
  >> MS Office Access - databáze
  >> MS Office Communications Server
  >> MS Office pro pokročilé
  >> MS Office pro začátečníky
  >> MS PowerPoint
  >> MS SQL Server
  >> MS SharePoint
  >> MS SharePoint Server
  >> MS Windows - operaÄŤnĂ­ systĂ©my
  >> MS Windows - operační systémy
  >> MS Windows 2003
  >> MS Windows 7
  >> MS Windows Server
  >> MS Windows Server 2003
  >> MS Windows Server 2008
  >> MS Windows Server System
  >> MS Word 2013 - přecházíme na novou verzi
  >> MS Word, MS Ecel, MS PowerPoint
  >> MYOFASCIÁLNÍ TECHNIKY v masáži
  >> Majetková účetní
  >> Malování baněk a ozdob
  >> Management
  >> Management a leadership
  >> Management kvality
  >> ManaĹľerskĂ© dovednosti (soft skills)
  >> ManaĹľerskĂ© kurzy
  >> Manaľerské dovednosti
  >> Manažerské dovednosti
  >> Manažerské dovednosti (soft skills)
  >> Manažerské dovednosti (soft skills) Komunikace Marketing Obchodní dovednosti
  >> Manažerské dovednosti [soft skills]
  >> Manažerské kurzy
  >> Manažerské kurzy, Osobní rozvoj
  >> Manažerský [br]
  >> Manažerský networking
  >> Manažerský, Komunikace [br]
  >> Manažerský, Profesní kurzy [br]
  >> Manažerský, Rozvoj osobnosti [b
  >> Manikúra
  >> Manikúra, Pedikúra, autorizovaná zkouška
  >> Manikúra/Pedikúra
  >> Manikůra
  >> Manipulace a práce se psem, úprava psů
  >> Marketing
  >> Marketing Reklama a marketing na internetu Obchodní dovednosti
  >> Marketing na sociálních sítích
  >> Marketingové kurzy
  >> Marketingový výzkum
  >> MarketingovĂ© kurzy
  >> Masažni kurz
  >> Masáž
  >> Masáže
  >> Masér
  >> Masérské kurzy
  >> Masérský kurz s působností mimo oblast zdravotnict
  >> Matematika, fyzika, statistika
  >> Maturita
  >> Mediace
  >> Meditace
  >> Mediální trénink
  >> Metodický kurz zážitkové pedagogiky
  >> Metodický seminář o tvorbě zážitkové akce.
  >> Metrologie
  >> Mezinárodní účetní standardy
  >> Microsoft
  >> Microsoft - Databáze
  >> Microsoft - Kancelář Microsoft - Operační systémy
  >> Microsoft - Sítě a komunikace
  >> Migration to Symantec Endpoint Protection 11.x
  >> Mimořádné slevy na pojistném za zaměstnance
  >> Mind Maps
  >> Mistrem inovací a změn
  >> Modeláž nehtů
  >> Moderování, Žurnalistika
  >> Moderátor
  >> Motion design, typografie
  >> Motivace - základ úspěchu
  >> Motivace jako základ úspěchu a dlouhodobé spoluprá
  >> Motivační kurzy
  >> Motivační vedení
  >> Motivační vedení - AKCE LAST MINUTE 1 + 1 ZDARMA
  >> Mozkový jogging
  >> Mushing
  >> Musíte vysvětlovat nové postupy či vést školení? N
  >> Muzikoterapie
  >> Myslivost
  >> Mzdová agenda bez chyb– změny v praxi mzdové účetn
  >> Mzdové účetnictví
  >> Mzdové účetnictví se základy personalistiky
  >> Mzdové účetnictví, Personalistika, Pracovní právo
  >> MzdovĂ© účetnictvĂ­
  >> Mzdy
  >> Mzdy a personalistika
  >> Mzdy, Daně
  >> Mzdy, pracovní právo,sociální a zdravotní pojištěn
  >> Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
  >> Mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pracovně prá
  >> Mzdy, sociálnĂ­ a zdravotnĂ­ pojištÄ›nĂ­
  >> NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
  >> NLP - certifikace NLP-Practitioner
  >> NLP KOUČINK
  >> NOZ a nemovitosti
  >> Nakládejte s prostředky efektivně!
  >> Naučit se základy záchrany života na moři nezbytné
  >> Naučte se, jak se píše povídka, novela a román.
  >> Naučte se, jak se píše pro televizi!
  >> Naučte se, jak se píše příběh. Autor, který nedove
  >> Navision - workshop
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Hlavní náplní školen
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Hlavní náplní školení Corel Paint Shop Pro je úprava digitálních fotografií. Posluchači se naučí efektivně využívat nástroje jako jsou úprava jasu a kontrastu, retušování
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Posluchači školení C
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Posluchači školení CorelDRAW se naučí základní práci s vektorovou grafikou v programu CorelDRAW, vytvářet propagační materiály, navštívenky, graficky upravovat
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Školení Corel PHOTO-
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Školení Corel PHOTO-PAINT je určeno pro posluchače, kteří se chtějí naučit pracovat s rastrovou grafiku, upravovat digitální fotografie, připravovat obrázky pro www
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Školení CorelDRAW po
  >> Naše školící středisko je partnerem společnosti Corel (Corel Training Partner). Školení CorelDRAW pokročilý je určeno pro posluchače, kteří již Corel Draw používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit různými efekty. Školení CorelDRAW p
  >> Nehtová modeláž
  >> Nehtová modeláž - Nail art
  >> Nehtový design
  >> Nejste tak chytří, jak myslíte
  >> Nemovitosti
  >> Neverbální komunikace
  >> Nezisková sféra
  >> Neziskové organizace
  >> Nezisková sfĂ©ra
  >> Novela DPH od roku 2011 - hrozba, chaos, nebo příl
  >> Novela zákona o DPH
  >> Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  >> Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  >> Novell
  >> Novinky Windows Server 2008 R2
  >> Novinky ve mzdové oblasti
  >> Náborová a predajná fáza realitnej činnosti
  >> Náborová fáze
  >> Nádstavbové masérské kurzy
  >> Nákup
  >> Nízkoenergetická a pasivní výstavba
  >> Nákup
  >> Německý jazyk
  >> Němčina pro cestovní ruch
  >> OBCE
  >> OST
  >> Obchod
  >> Obchod a prodejní dovednosti
  >> Obchod, prodej
  >> Obchodní angličtina
  >> Obchodní dovednosti
  >> Obchodní právo
  >> Obchodní právo, management, komunikace, krizové ří
  >> Obchodní smlouvy
  >> Obchodní zákoník
  >> Obchodní závazkové vztahy v praxi
  >> Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing)
  >> Obchodní, prodejní dovednosti [Marketing]
  >> ObchodnĂ­ právo
  >> ObchodnĂ­, prodejnĂ­ dovednosti (Marketing)
  >> Obchodování na komoditních trzích
  >> Obchodování na světových burzách
  >> Obecné studijní předpoklady [OSP]
  >> Obsluha stabilních tlakových nádob
  >> ObÄŤanskĂ© právo
  >> Občanské právo
  >> Občanské právo Obchodní právo
  >> Občanské právo Obchodní právo Stavebnictví, architektura
  >> Občanský zákoník
  >> Občanský zákoník
  >> OceĹ?ovánĂ­ a odhady nemovitostĂ­
  >> Oceňování a odhady nemovitostí
  >> Oceňování investic
  >> Oceňování nemovitostí
  >> Ochrana osob a majetku
  >> Ochrana ĹľivotnĂ­ho prostĹ™edĂ­
  >> Ochrana životního prostředí
  >> Ochranné známky v praxi
  >> Od historie květin a jejich zpracování a aranžován
  >> Odborné kurzy
  >> Odborné kurzy ve stavebnictví
  >> Odborné masérské kurzy - pro terapeuty
  >> Odborné masérské kurzy - pro širokou veřejnost
  >> Odborné masérské kurzy pro širokou veřejnost
  >> Odborné příprava pracovníků s dětmi a mládeží v ob
  >> Odborné zájmové kurzy
  >> Odborný kurz
  >> Odborný seminář
  >> Odborný výcvik žáků SOU
  >> Odborný zájmový kurz
  >> Odpisy
  >> Office management
  >> Office management a kurzy pro asistentky, sekretář
  >> Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční
  >> Office.
  >> OneNote 2007
  >> OneNote 2010
  >> Online diagnostika
  >> Online marketing
  >> Opakované školení řidičů motorových vozíků
  >> OpenOffice
  >> OperaÄŤnĂ­ systĂ©my
  >> Operační systémy
  >> Opravné položky
  >> Optika, polygrafie, umění
  >> Oracle
  >> Oracle Application Express
  >> Oracle Developer Suite - Vývojové nástroje
  >> Organizační management
  >> Organizační management a vedení lidí
  >> Organizece, vedední a náplň kurzu o image a životn
  >> Orientace v osobnostních typech zákazníků i spolup
  >> Osobn
  >> Osobnostní rozvoj
  >> Osobní rozvoj
  >> Osobní rozvoj, psychologie
  >> Osobní rozvoj, psychologie, harmonické bydlení, pa
  >> OsobnĂ­ rozvoj, psychologie
  >> Ostatní kurzy
  >> OstatnĂ­ kurzy
  >> Outdoor a indoor
  >> Outdoor teambuilding
  >> Outlook 2007 pokročilý
  >> Outlook 2007 základní
  >> Outlook 2010 pokročilý
  >> Outlook 2010 základní
  >> Outlook pokročilý
  >> PC Expres
  >> PC a Internet.
  >> PC kurz, kurz C++
  >> PC kurz, kurz Excel
  >> PC kurz, kurz HTML a CSS
  >> PC kurz, kurz Internet a e-mail
  >> PC kurz, kurz Linux
  >> PC kurz, kurz PHP a MySQL
  >> PC kurz, kurz Power Point
  >> PC kurz, kurz Word
  >> PC kurz, kurz Z
  >> PHP, HTML, MYSQL
  >> PLETENÍ KOŠŮ Z PROUTÍ
  >> PPR
  >> PR (Public Relations)
  >> PREDAJNÉ TECHNIKY
  >> PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ - PROFESIONÁLNÍ IMAGE
  >> PRS
  >> Pedagogika, lektor, školitel
  >> Pedagogiky, výchova, péče o děti do 7 let věku, zá
  >> Pedikúra
  >> Pedikúra; Služby
  >> Personalistika
  >> Personalistika (HR manaĹľer, pracovnĂ­ právo)
  >> Personalistika (HR manažer)
  >> Personalistika (HR manažer, pracovní právo)
  >> Personalistika [HR manažer, pracovní právo]
  >> Personalistika a osobnostní rozvoj
  >> Personalistika a osobnostnĂ­ rozvoj
  >> Personální strategie a politika
  >> Personální řízení
  >> PersonálnĂ­ strategie a politika
  >> Pečovatel, pečovatelka
  >> Pečovatel/ka
  >> Pečovatelský kurz - děti
  >> Plavání
  >> Plyn
  >> Po?íta?ové a IT kurzy
  >> Pobytový kurz pro páry
  >> Podniková ekonomika a právo
  >> Podnikové informa?ní systémy
  >> Podnikové informační systémy
  >> PodnikovĂ© informaÄŤnĂ­ systĂ©my
  >> Podnikání
  >> Podnikání od A do Z
  >> Podpora managementu - asistenti, sekretá?ky, administrativa
  >> Podpora managementu - asistenti, sekretářky
  >> Podpora managementu - asistenti, sekretářky, adm
  >> Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin
  >> Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa
  >> Podpora managementu - asistenti, sekretářky, admin
  >> Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa
  >> Pohledávky
  >> Pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabe
  >> Pojištění
  >> Pokračovací barmanské kurzy
  >> Pokročilá práce s tvorbou webových stránek
  >> Pokročilá práce v MS Excel
  >> Pokročilá práce v MS Word
  >> Pokročilé obchodní dovednosti
  >> Pokročilé prezentační dovednosti
  >> Polygrafie
  >> Pomaturitní studium
  >> Porada, Vedení porad, efektivní vedení, motivace
  >> Poradce pro výživu
  >> Poradce zdravého životního stylu
  >> Poskytování 1. pomoci u dětí
  >> Posluchači se naučí základní práci s vektorovou grafikou v programu Adobe Illustrator, vytvářet prop
  >> Posluchači se naučí základní práci s vektorovou grafikou v programu Adobe Illustrator, vytvářet propagační materiály, navštívenky, graficky upravovat text a připravovat podklady pro tisk. Posluchači se seznámí se základní problematikou vektorové a ra
  >> Posluchači školení Adobe Photoshop se naučí zpracovávat rastrovou grafiku, upravovat digitální obráz
  >> Posluchači školení Adobe Photoshop se naučí zpracovávat rastrovou grafiku, upravovat digitální obrázky a používat filtry v programu Adobe Photoshop. Naučí se pracovat s částmi obrázku pomocí masky a výběru, umisťovat do obrázku objekty, tis
  >> Potravinářství
  >> PowerPoint 2007 pokročilý
  >> PowerPoint 2007 základní
  >> PowerPoint 2010 pokročilý
  >> PowerPoint 2010 základní
  >> PowerPoint pokročilý
  >> Poznáte nové vlastnostmi systému Windows Server 2008 a jeho nové edice R2, například možnosti virtua
  >> Poznáte nové vlastnostmi systému Windows Server 2008 a jeho nové edice R2, například možnosti virtualizace s Hyper-V a VDI, read-only DC, Windows Server Core nebo PowerShell 2.0.
  >> PoÄŤĂ­taÄŤovĂ© a IT kurzy
  >> Počítačová grafika
  >> Počítačová rekvalifikace
  >> Počítačové a IT kurzy
  >> Počítačové aplikace pro personalisty
  >> Počítačové kurzy
  >> PožárnĂ­ ochrana a ekologie
  >> Požadavky norem ISO
  >> Požární ochrana a ekologie
  >> Pracovní postupy a techniky požívané při výrobě rů
  >> Pracovní právo
  >> Pracovní právo, personalistiky, mzdy
  >> Pracovník cestovní kanceláře
  >> Pracovník sociálních služeb pro přímou péči
  >> Pracovník v sociálních službách
  >> Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou
  >> PracovnĂ­ právo
  >> Praxí ověřené postupy
  >> Prevence a léčba bolestí zad
  >> Prezentace IT řešení
  >> Prezentace a rétorika
  >> Prezentace v anglickém jazyce
  >> PrezentaÄŤnĂ­ techniky, pĂ­semnosti
  >> Prezentační dovednosti
  >> Prezentační dovednosti - SLEVA 30 %
  >> Prezentační dovednosti pro mírně pokročilé
  >> Prezentační dovednosti pro pokročilé
  >> Prezentační techniky
  >> Prezentační techniky, písemnosti
  >> Principy rozeznání názvů v síti
  >> Pro manažery v realitních kancelářích
  >> Pro uživatele, kteří chtějí získat základní přehled o Internetu, o možnostech jeho využití
  >> Pro začínající mzdové účetní
  >> Proces akreditace
  >> Procesní právo
  >> Procesní řízení
  >> Prodej nemovitostí
  >> Prodejní dovednosti
  >> Prodloužení platnosti Průkazu ZZA
  >> Prodlužování nehtů
  >> Prodlužování řas metodou řasa na řasu - NOVINKA
  >> Produkce [polygrafie a nová média], grafický desig
  >> Profesionální líčení
  >> Profesionální školení gelové modeláže, manikúry, n
  >> Profesní kadeřnické kurzy
  >> Profesní kurzy
  >> Profesní kurzy [br]
  >> Profesní, Rekvalifikační kurzy.
  >> Programování
  >> Project 2007 harmonogramy
  >> Project 2007 pokročilý
  >> Project 2007 základní
  >> Project 2010 harmonogramy
  >> Project 2010 pokročilý
  >> Project 2010 základní
  >> Project harmonogramy
  >> Projektové řízení
  >> Projektový management v evropských fondech na programovací období 2007-2013
  >> Projektový manager
  >> Prospívají emoce byznysu,
  >> Protikorupční program
  >> Protokol organizace
  >> Provoz solárií
  >> První pomoc
  >> Práce s floristickým drátem - CRUSH TECHNIKY
  >> Práce s hlasem
  >> Práce s osobním počítačem
  >> Právní minimum - vybrané pasáže
  >> Právní minimum pro obchodněprávní vztahy
  >> Právní minimum - vyb
  >> Právo
  >> Právo a legislativa
  >> Právo pro manažerskou praxi
  >> Právo životního prostředí [management, ekolog, aud
  >> Právo a legislativa
  >> Průmyslové vlastnictví
  >> Průvodce zdravým životním stylem
  >> Psaní všemi deseti
  >> Psychologie a grafologie pro život
  >> Psychologie a příbuznĂ© vÄ›dy
  >> Psychologie a příbuzné vědy
  >> Psychologie, pedagogika, právo, provozní předpisy
  >> Psychologie, úspěch, Psychologie úspěchu, sebepoznání, osobnoastní rozvoj
  >> Péče o dítě
  >> Péče o děti
  >> Péče o děti a mládež
  >> Péče o děti do 7 let věku
  >> Péče o nehty
  >> Péče o ruce
  >> Péče o tělo
  >> Písemnosti
  >> Písemná komunikace
  >> PřípravnĂ© kurzy
  >> Přechod z Windows XP na Windows 7 pro správce
  >> Přechod z Windows XP na Windows 7 pro správce
  >> Představení kariéry realitního makléře
  >> Přestupkové řízení -
  >> Přijímací pohovor
  >> Přijímací pohovor & BEI
  >> Přijímací zkoušky na VŠ
  >> Přijímací zkoušky na VŠ matematika
  >> Přijímací řízení; Osobní rozvoj
  >> Přijímání zaměstnanců
  >> Připrava k přijímacím zkouškám
  >> Příkazy a dávky ve Windows
  >> Příležitost ke zvýšení efektivity HR procesů
  >> Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti
  >> Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti p
  >> Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti
  >>
Příprava k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty
  >> Příprava na Testy studijních předpokladů
  >> Příprava na přijímací zkoušky psychologie
  >> Příprava na státní maturity z matematiky
  >> Příprava na státní maturity z matematiky II. úrove
  >> Příprava na testy EPSO
  >> Příprava na vysokou školu obor psychologie
  >> Přípravné kurzy
  >> Přípravný kurz
  >> Přírodní vědy
  >> REKLAMA
  >> REKVALIFIKAČNÍ KURZ S AKREDITACÍ MŠMT ČR
  >> ROZVOJ OSOBNOSTI
  >> Rakváči, floutci a spratci
  >> Realitní makléř
  >> Realitní makléř, správa nemovitostí
  >> Red Hat
  >> Red Hat Deployment, Virtualization and Systems Man
  >> Red Hat Enterprise Linux for Solaris Administrator
  >> Red Hat Enterprise Virtualization
  >> Red Hat Linux System Administration + RHCT
  >> Reflexní systém
  >> Reflexologie
  >> Reklama a marketing
  >> Reklama a marketing na internetu
  >> Reklamace
  >> Reklamace a spory
  >> Rekvalifikace
  >> Rekvalifikace - účetnictví
  >> RekvalifikaÄŤnĂ­ kurzy
  >> Rekvalifikační kurz ” Mzdové účetnictví&qu
  >> Rekvalifikační kurz , bezpečnost , ochrana
  >> Rekvalifikační kurz účetnictví
  >> Rekvalifikační kurzy
  >> Rekvalifikační kurzy, Pečovatelský kurz
  >> Rekvalifikační kurzy; KOUČINK
  >> Rekvalifikační masérský kurz
  >> Relaxační techniky
  >> Relaxačně vzdělávací víkend pro zdravotní sestry
  >> Remote teams
  >> Remote teams & LEGO® SERIOUS PLAY®
  >> Reporting
  >> Revit Architecture pokročilý
  >> Revit Architecture základní
  >> Risk management
  >> Rozhodčí řízení
  >> Rozhodčí řízení, mediace
  >> Rozvoj osobnosti
  >> Rozvoj osobnosti [br]
  >> Rozvoj osobnosti, Komunikace [b
  >> Rozvoj potenciálu a tvůrčího přístupu k písemné ko
  >> Ruční motorové pily
  >> Rétoriak, komunikace
  >> Rétorika
  >> Rétorika, komunikace, argumentace
  >> Rétorika, práce s hlasem, prezentace
  >> SAP
  >> SAS
  >> SCC
  >> SEO optimalizace webu
  >> SOCIÁLNÍ
  >> SOCIÁLNÍ SLUŽBY
  >> SPISOVÁ SLUŽBA
  >> SQL, MS Access
  >> STAVEBNICTVÍ, PAMÁTKOVÁ PÉČE
  >> STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ
  >> Schopnosti, osobnostní rozvoj
  >> Sebemotivace
  >> Sebeobrana
  >> Sebepoznáním k vyšší sebedůvěře a sebevědomí.
  >> Sebeřízení
  >> Self-managing teams
  >> Semináře, školení
  >> Servery, middleware a PC hardware
  >> Seznámení s programem, základní nástroje a jejich
  >> Shamballa
  >> Shromažďovací právo v kontextu s extremismem v ČR
  >> Skoleni dle potreb organizece na miru
  >> Slu
  >> Služby
  >> Služby, kosmetické kurzy
  >> Směnečné právo, směnka
  >> Snídaně plná šancí Vám umožní poznat se se zajíma
  >> Socioterapeutický výcvik, socioterapie jako svébyt
  >> Sociální média, Reklama a marketing na internetu
  >> Sociální média, Reklama a marketing na internetu,
  >> Sociální oblast
  >> Sociální poradce
  >> Sociální péče - Asistent pro osobní službu handica
  >> Sociální sluľby
  >> Sociální služby
  >> Sociální služby - rekvalifikace
  >> Sociální sítě
  >> Soft skills
  >> Solária
  >> Sommeliér
  >> Sou
  >> Soudnictví
  >> Specializované kurzy
  >> Specializované kurzy, Workshopy
  >> SpecializovanĂ© kurzy, Workshopy
  >> Speciální vzdělávací programy
  >> Spirální Integrální Dynamika
  >> Spisová služba
  >> Spisová služba a archivnictví
  >> Sportovní aktivity
  >> Správa a podpora ICT
  >> Správa nemovitostí
  >> Správa sítí, datové komunikace
  >> Správa sĂ­tĂ­, datovĂ© komunikace
  >> Standardy, které užívají emitenti cenných papírů
  >> Statistika
  >> Stavebnictví
  >> Stavebnictví, architektura
  >> Stavebnictví, architektura Controlling
  >> Stavebnictví, architektura Konference a veletrhy
  >> Stavebnictví, architektura Občanské právo
  >> StavebnictvĂ­, architektura
  >> Stavební právo - akt
  >> Stavební zákon
  >> Stavební zákon, novela
  >> Storage SAN
  >> Storage & SAN
  >> Storage & SAN
  >> Stresový management, asertivita
  >> StresovĂ˝ management, asertivita
  >> Stress management
  >> Stress management v sociálních službách
  >> Strojírenství
  >> Strojírenství, CNC
  >> StrojĂ­renstvĂ­, CNC
  >> Strážný
  >> Studium k získání pedagogické kvalifikace
  >> Studujte tvůrčí psaní přes internet!
  >> Styl a vizáž
  >> Styl a vizáž
  >> Stříhání a kosmetická úprava psů
  >> Supervize
  >> Sušené květiny
  >> Svatební kytice převislá vypichovaná do floristick
  >> Svatební kytice – rosmelie
  >> Svařování
  >> Symantec Enterprise Vault 8.x for Exchange: Admini
  >> Syndrom vyhoření, zdroje, psychologie, sebedůvěra
  >> Systémy ?ízení a ISO
  >> Systémy řízení
  >> Systémy řízení a ISO
  >> SystĂ©my řízenĂ­ a ISO
  >> TDI a jeho úloha ve stavebních projektech
  >> TOP KURZ - 4 modulový projekt - přesvědčivý, kulti
  >> TOP KURZ - než se rozsvítí červené světlo ...
  >> TOP KURZ - základní a pokročilé prezentační dovedn
  >> TOP kurz - 4 modulový projekt - pohotový, kultivov
  >> TOP kurz - přesvědčivá a efektivní prezentace
  >> TOP kurz - umění obhájit své stanovisko
  >> TOP kurz - řízení změn
  >> TRÉMA - zvládání trémy při veřejném vystoupení
  >> Talent management
  >> Tao
  >> Teambuilding
  >> Teamspirit a fun akce
  >> Technick
  >> Technické kurzy
  >> TechnickĂ© kurzy
  >> Technologie SOA
  >> Telekomunikace
  >> Terapeutické kurzy
  >> Terapie
  >> Tesařské kurzy
  >> Testování
  >> Testování.
  >> Testy ECDL
  >> Tetování
  >> Thajské a reflexní techniky
  >> Thajské masážní techniky
  >> Time a stress management
  >> Time management
  >> Time management všedního dne
  >> Tisk a typografie
  >> Tradiční čínská medicína
  >> Trenérské kurzy
  >> Trenérský kurz
  >> Trestní právo
  >> Tvorba finančního modelu, jeho funkce a nástroje
  >> Tvorba webu, PHP, ASP, mySQL, Apache
  >> Tvůrčí kurzy
  >> Tvůrčí psaní
  >> Tvůřčí psaní
  >> Typografie
  >> Typologie osobnosti
  >> Téměř nikdo vám v Česku neporadí, jak vlastně nabí
  >> Týdenní, velmi intenzivní kurz tvůrčího psaní
  >> Týmová spolupráce
  >> Těsnění kabelů a potrubí ve stavebních konstrukcíc
  >> UMĚNÍ, POLYGRAFIE, TVORBA
  >> UmÄ›leckĂ© kurzy
  >> Umělecké kurzy
  >> Umělecký kurz, volnočasové aktivity
  >> Umění facilitace
  >> Umění působit na lidi
  >> Unikátní nástroj pro finanční řízení firem a podni
  >> Univerzita třetího věku
  >> Unix
  >> Unix, Linux
  >> Unix/Linux
  >> Učte se od profesionála!
  >> VMware
  >> VZV
  >> VZV manipulační vozíky
  >> Vady a poruchy staveb
  >> Ve?ejná správa
  >> Vedení lidí
  >> Vedení lidí a motivace
  >> Vedení obchodního jednání
  >> Vedení, plánování a rozhodování
  >> Vedení, plánování a rozhodování * Řízení projektů
  >> VedenĂ­, plánovánĂ­ a rozhodovánĂ­
  >> Vedoucí zájezdu
  >> Večerní kurzy
  >> VeĹ™ejná správa
  >> Veřejná dražba
  >> Veřejná správa
  >> Veřejná správa Občanské právo Soudnictví
  >> Veřejné zakázky
  >> Veřejné zakázky
  >> Veřejné zakázky dle zákona
  >> Veřejné zakázky z pohledu dodavatele
  >> Veřejné zakázky, kvalifikační předpoklady
  >> Virtualizace
  >> Visio 2007 pokročilý
  >> Visio 2007 základní
  >> Visio 2010 pokročilý
  >> Visio 2010 základní
  >> Vizážistika
  >> Vodní hospodářství
  >> VodnĂ­ hospodářstvĂ­
  >> Volnočasové aktivity
  >> Vyjednávání
  >> Vyjednávání a prezentační dovednosti
  >> Vyměřovací základy pro odvod pojistného, specifick
  >> Využití pluginu Truhlář ve SketchUpu - tvorba náře
  >> Vzdělávací kurzy
  >> Vzdělávání dospělých
  >> Vzdělávání pracovníků nelékařských profesí
  >> Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
  >> Vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky
  >> Vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách
  >> Vánoční dárek
  >> Vánoční floristika
  >> Vánoční svícny - floristé
  >> Vánoční svícny - kreativci
  >> Výb?r zam?stnanc?
  >> Výběr jazyků a zaměření výuky dle Vašeho přání
  >> Výběr zaměstnanců
  >> Výběrový rozhovor & BEI
  >> Výkladová technika práce s koláží/arteterapeutické
  >> Výletní kurz
  >> Výletní kurzy
  >> Výuka cizích jazyků
  >> Výuka informatiky na střední škole
  >> Výuky přes SKYPE
  >> Vývoj SW, programování
  >> Výživa
  >> Výživou proti předčasnému stárnutí
  >> Výživové poradenství a fitness
  >> VĂ˝bÄ›r zamÄ›stnancĹŻ
  >> VĂ˝voj SW, programovánĂ­
  >> Vědy
  >> Vše o správě nemovitostí
  >> WEB
  >> Web.
  >> Webdesign
  >> Webdesigner / tvorba stránek - certifikovaný rekv
  >> Webinář ” Seznamte se s APEXem ”
  >> Windows 7
  >> Windows 8
  >> Windows Server - pokročilá údržba AD
  >> Windows Server 2003 - Active Directory
  >> Windows Server 2003 - správa uživatelů a skupin
  >> Windows Server 2003 – Active Directory
  >> Windows Server 2003 – pokročilá údržba AD
  >> Windows Server 2003 – správa uživatelů a skupin
  >> Windows Server 2003 – základy administrace
  >> Windows Server 2008 - novinky Active Directory
  >> Windows Server 2008 R2 – přechod z verze 2003
  >> Windows Server 2008 – novinky Active Directory
  >> Windows Server 2008 – základy administrace
  >> Word 2007 mírně pokročilý
  >> Word 2007 pokročilý
  >> Word 2007 základní
  >> Word 2010 mírně pokročilý
  >> Word 2010 pokročilý
  >> Word 2010 základní
  >> Work Life Balance- vyváženost práce a osobního živ
  >> Workshopy
  >> XML
  >> Zahraniční obchod
  >> Zaměření na marketing obecně.
  >> Zdobení nehtů [Nail art]
  >> Zdravotnické vzdělávání
  >> Zdravotnictví
  >> Zdravotnictví, Masérské kurzy
  >> Zdravotní pojištění
  >> Zdravotník
  >> Zdravotník; DVPP
  >> Zdravá dávka stresu patří k aktivnímu životu. Za
  >> Zdravá výživa
  >> Zdraví životní styl
  >> Zemědělství, lesnictví, rybářství
  >> Zkouška Red Hat Certified System Administrator
  >> Zkoušky profesní kvalfikace
  >> Zlepšení vlastního vzhledu, uvědomení si silných a
  >> Změny a problémy ve stáří, komunikace se seniory,
  >> Změny ve stáří, možnosti péče o seniory, komunikac
  >> Znakování
  >> Znakový jazyk
  >> Zoner
  >> Zoologie a veterina
  >> Zpracovatelský průmysl
  >> Zpracování vlny a lnu, tkaní, předtkalcovské techn
  >> Zprůhledněte, plánujte a usměrňujte své režijní ná
  >> Zvládání efektivní komunikace a řešení konfliktů
  >> ZÁKLADY PODNIKÁNÍ
  >> ZÁKON O STÁTNÍ KONTROLE V PRAXI ORGÁNŮ OCHRANY ŽIV
  >> Zájmové [br]
  >> Zájmové kurzy
  >> Zájmové kurzy, Design
  >> Zájmový kurz
  >> Základní controllingové nástroje a jejich praktick
  >> Základní funkce MS Word a MS Excel
  >> Základní kurz obsluhy osobního počítače se systéme
  >> Základní manažerské dovednosti
  >> Základní principy a techniky uplatňované v procese
  >> Základy Montessori pedagogiky pro rodiče, vychovat
  >> Základy asertivní komunikace
  >> Základy bezpečnosti Linux
  >> Základy komunikace ve službách
  >> Základy líčení
  >> Základy obsluhy PC
  >> Základy obsluhy osobního počítače - certifikovaný
  >> Základy podnikání
  >> Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních s
  >> Základy práce na PC
  >> Základy práce s počítačem
  >> Základy práva pro obchodníky
  >> Zákon o obchodních korporacích
  >> Zákon o úřednících veřejné správy
  >> Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti - netradičně,
  >> Zálohování a archivace
  >> Zásady budování týmů a vedení týmů
  >> Zážitková pedagogika
  >> Zážitkový workshop zaměřený na rodinné zdroje a
  >> Získání profesní kvalifikace Florista [kód 41- 00
  >> Základy práce na PC
  >> administrativa
  >> ais
  >> akreditovaný vzdělávací program
  >> alzheimer
  >> angliÄŤtina
  >> angličtina
  >> angličtina v zahraničí
  >> angličtina v ČR
  >> arabština
  >> aranžování květin - floristika
  >> aranžování květin - floristika - kurzy floristiky
  >> aranžování květin, kurz floristiky, vzdělávání
  >> aranžování, floristika
  >> argumentace, rétorika
  >> arteterapie
  >> arteterapie,dramaterapie,expresivní terapie
  >> asertivita
  >> asertivita, sebeprezentace, dialogické jednání
  >> asistent
  >> asistentka
  >> ass
  >> assdnt
  >> assmsc
  >> assmssp
  >> audit
  >> auditor
  >> autismus
  >> automatická kresba
  >> avis
  >> barman
  >> baňkování
  >> bezpečnost eshopu
  >> bodyguard
  >> business networking
  >> bydlení, architektura, design
  >> celní
  >> certifikovaný kurz Adobe Photoshop
  >> cestovní
  >> chorvatština
  >> chůva
  >> cima
  >> controliing
  >> controlling
  >> controllling
  >> cpp
  >> cukrovka
  >> cxa
  >> dabing
  >> daně
  >> daně a reality
  >> daně z příjmů, daňový řád, DPH v tuzemsku i v zahr
  >> daně účetnictví rekvalifikace
  >> daňové řízení, daňová kontrola
  >> db2
  >> demence
  >> depilace
  >> depilace cukrovou pastou
  >> design
  >> design interiérů
  >> digitalni-marketing
  >> dluhové poradenství
  >> doplnění vzdělání na úroveň studia diplomového a z
  >> dxml
  >> dánština
  >> e-commerce
  >> e-learning
  >> efektivní využití MS Excel
  >> efektivní zvládání vymáhání pohledávek a reklamačn
  >> ekologie
  >> ekologie, EMS, kvalita, právo ŽP
  >> ekologie, EMS, vodní hospodářství, právo ŽP
  >> ele
  >> elektromobily
  >> elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení k D
  >> energ
  >> energetická
  >> energetický
  >> energetický štítek
  >> evidence
  >> exekuce
  >> facility
  >> feng shui
  >> finanční kurzy
  >> finanční poradentsví
  >> finština
  >> fitness
  >> florista
  >> floristické kurzy
  >> floristika
  >> floristika - aranžování květin
  >> foto
  >> fotograf
  >> fotografický kurz
  >> francouzčtina, jazyk
  >> francouzština
  >> francouzština
  >> fundraising
  >> fyzioterapie
  >> google
  >> graf
  >> grafika, Corporate Identity
  >> grafika, design, písmo, typografie
  >> grafologie, písmo
  >> hebrejština
  >> herectví
  >> hlas, hlasová výchova, technika řeči
  >> hlasová výchova, rétorika
  >> holandština
  >> horolezectví
  >> hospodyně
  >> hostinská
  >> hudebni kurzy
  >> hyp
  >> ibm1
  >> ibterní audit, BOZP
  >> idyn
  >> idynnav
  >> image
  >> individuální diagnostika pro sebepoznání
  >> individuální výuka tradičního feng shui s certifik
  >> inf
  >> informační systémy ABRA
  >> instalatér
  >> instruktor
  >> internet marketing
  >> interní audit
  >> interní audity, auditor EMS
  >> interní lektor
  >> isap
  >> italština
  >> italština
  >> jak lépe mluvit při veřejném vystupování
  >> jak mluvit a vyprávět poutavě, přirozeně, kultivov
  >> jak si poradit s cennými papíry dle aktuální úprav
  >> japonština
  >> java
  >> jeřáb
  >> kadeřník
  >> kadeřník, holič
  >> kamso
  >> kamsvi
  >> kariérní poradenství, bilanční diagnostika
  >> katastr nemovitostí
  >> kinesiotaping
  >> kombinace koučování - výuka
  >> kominík
  >> komunikace
  >> komunikace, efektivni komunikace, asertivita, konflikt, vedeni obchodniho jednani, zvládání konflik
  >> komunikace, efektivni komunikace, asertivita, vedeni obchodniho jednani, vedeni teamu, komunikace -
  >> komunikace, obtížné situace
  >> komunikace, rétorika
  >> komunikace-a-osobni-rozvoj
  >> kontingenční tabulky
  >> korejština
  >> kosmetické
  >> kosmetické kurzy
  >> kosmetické služby
  >> kosmetický kurz
  >> kosmetický kurz, rekvalifikace
  >> kosmetika
  >> kosmetička
  >> koučing
  >> koučink
  >> koučování
  >> kreativita
  >> kreativní psaní a tvorba časopisů (firemní, obecní
  >> kreslení
  >> kurz Instruktor bojového umění- doklad pro Živnost
  >> kurz osobního líčení
  >> kurz pro vizážisty
  >> kurz první pomoci zaměřený na předškolní děti
  >> kurz základy vietnamštiny
  >> kurzy
  >> kurzy fotografování
  >> kurzy fotografovánĂ­
  >> kurzy pro realitní makléře a správce nemovitostí
  >> kurzy pro vizážisty
  >> kurzy v zahrani
  >> latina
  >> lektor
  >> lektorské dovednosti
  >> lektorské kurzy
  >> lepení folií v architektuře na okna a rovné sklo
  >> lepení folií, technické kurzy
  >> lesní
  >> lešenář
  >> lidske-zdroje-a-personalistika
  >> literatura, psaní, tvůrčí psaní, žurnalistika,
  >> logistika
  >> lyžování
  >> makeup
  >> management
  >> manazerske-vzdelavani-a-osobni-rozvoj
  >> manažerské kurzy; marketing
  >> manikúra
  >> manikúra, modeláž - akryl, gel, p.shine, masáž ruk
  >> manikúra, modeláž nehtů
  >> manikúra, pedikúra
  >> marketing
  >> masáž
  >> masáže
  >> masér
  >> matrika
  >> maďarština
  >> mdm
  >> mediace
  >> met
  >> metrologie
  >> modelování
  >> moderování
  >> mood
  >> msa
  >> mse
  >> mson
  >> msout
  >> mspwp
  >> msw
  >> mswo
  >> muzikoterapie
  >> mysql
  >> myšlenkové sporty, karetní hry
  >> mzdové účetnictví
  >> mzdové účetnictví a personalistika
  >> mzdové účetnictví, rekvalifikace
  >> mzdy
  >> navrhování, zesilování a sanace zděných objektů, d
  >> neakreditováno
  >> netsec
  >> netwir
  >> neverbální komunikace
  >> neziskové organizace / NNO
  >> neziskové organizace / NNO / právo / právní úprava
  >> normy, požadavky, zkušební postupy, příklady vad
  >> norština
  >> nÄ›mÄŤina
  >> nábor
  >> návrh interieru
  >> němčina
  >> obchod
  >> obchod-a-prodej
  >> obchodní dovednosti
  >> obchodní zástupce
  >> obsluha stavebních strojů
  >> občanské právo
  >> oceňování
  >> oceňování nemovitostí
  >> odhady nemovitostí
  >> odpady
  >> office
  >> ojedinělý zájmový kurz, příprava na studium, večer
  >> online marketing
  >> osobnostní rozvoj, personalistika,
  >> osobní a business styl, barevná typologie
  >> osobní rozvoj
  >> osobní rozvoj, rozvoj talentů, poznání sebe sama,
  >> pedagog
  >> pedagogika
  >> pedagogiky, osobní rozvoj
  >> pedagogiky, osobní rozvoj,výživa
  >> pedikúra
  >> pedikůra
  >> personalistika
  >> personalistika a pracovní právo
  >> personalistika, personální řízení
  >> personalistka
  >> perština
  >> pečovatel
  >> plavání
  >> plynová zařízení
  >> plánování
  >> pnet
  >> podlahové konstrukce, parametry podlah
  >> podnikání
  >> pohledávky
  >> polština
  >> portugalština
  >> potraviny
  >> poznejte Spojené státy americké
  >> počítač
  >> počítače
  >> počítačové
  >> pphp
  >> pracovní pohovor
  >> pracovní právo a personalistika
  >> pracovní právo, personalistika
  >> pracovník v sociálních službách
  >> praktické příklady na daň z nemovitostí
  >> prezentace
  >> prgmic
  >> prgvb
  >> prgvbn
  >> pro pracovníky v sociálních službách
  >> pro středně pokročilé
  >> pro začátečníky
  >> prodavač
  >> prodej, obchodní dovednosti, prodejní dovednosti
  >> prodlužování vlasů
  >> produktová fotografie
  >> profesni-kvalifikace
  >> prog
  >> projektové řízení
  >> projektové řízení, obsluha Microsoft Project
  >> projektový management
  >> první pomoc
  >> prz
  >> právní pomoc
  >> právní úprava vztahující se k ochraně spotřebitele
  >> právo
  >> průvodce
  >> psychohygiena v pomáhajících profesích
  >> public relations, komunikace s novináři, mediální
  >> péče o dítě, chůva
  >> péče o děti
  >> péče o tělo
  >> přehledné seznámení s jednotlivými kinematografiem
  >> přenesení daňové povinnosti na odběratele
  >> příprava na OSP a TSP
  >> příprava na přijímací zkoušky
  >> příprava, organizace, průběh a vyhodnocení
  >> přípravné kurzy
  >> přípravný kurz
  >> realitní
  >> realitní makléř
  >> reality
  >> rehabilitace
  >> reklama, slogany, marketing, obchodní nabídky, PR
  >> reklamace
  >> reklamace a reklamační řízení
  >> rekvalifikacni-kurzy
  >> rekvalifikační kurz floristy pro začatečníky
  >> romština
  >> rozvoj argumentačních dovedností , umění přesvědči
  >> rozvoj komunikačních dovedností
  >> rozvoj koučovacích dovedností pro moderní styl ved
  >> roční účetní závěrka, uzavření účetnictví
  >> rub
  >> ruština
  >> rétorika
  >> rétorika a komunikace
  >> rétorika, letní víkendový kurz
  >> samospráva
  >> sanace betonových konstrukcí - provádění a kontrol
  >> sapk
  >> sebejistý projev při veřejném vystoupení
  >> sebepoznání a osobní rozvoj
  >> sebepoznání, individuální diagnostika pro určení s
  >> sebepoznání, sebeřízení, time management, osobní p
  >> seminář ke změnám zákoníku práce po 1.1.2009 !!!
  >> seznámení s materiály a možnostmi řezané grafiky
  >> skladník
  >> soc
  >> socialni sluzby
  >> sociální
  >> sociální oblast/oblast seberozvoje
  >> sociální pracovník
  >> sociální péče
  >> sociální služby
  >> sociálního zabezpečení a odvodu pojistného na nemo
  >> software
  >> solária
  >> spec
  >> speciální pedagogika
  >> sport
  >> správa nemovitostí
  >> správa personální agendy
  >> sqls
  >> sqls08
  >> sqls12
  >> ssk
  >> standardy kvality
  >> stavebnictví
  >> stavebnictví, ochrana ŽP, územní plánování, EIA, p
  >> stavební stroje
  >> stroje
  >> strojník
  >> strojvedoucí
  >> strojírenství-technologie obrábění
  >> strážný
  >> studium v zahraničí
  >> stříhání a kosmetická úprava psů
  >> supervizní workshop pro pracovníky pomáhajících pr
  >> série přednášek o tradiční a moderní architektuře
  >> síla barev
  >> sřihání psů
  >> tKANÍ, ZPRACOVÁNÍ VLNY
  >> tanečně pohybová terapie , muzikoterapie
  >> tcl
  >> tcpip
  >> telefonnická komunikace
  >> terapie
  >> tetování
  >> textové
  >> time management
  >> trenér
  >> tržby
  >> turečtina
  >> tvorba firemních časopisů, obecních nebo studentsk
  >> tvůrčí psaní
  >> tvůrčí psaní, psaní, literatura, povídka, žurnalis
  >> tvůrčí čtení, psaní, literatura
  >> těžko na cvičišti, lehko na bojišti
  >> uklízení
  >> utřídění priorit, organizace času, za účelem větší
  >> učitel
  >> vazač břemen
  >> vedení lidí
  >> vedení, plánování a rozhodování
  >> veřejná správa
  >> veřejné
  >> veřejné zakázky
  >> vitráž
  >> vizáž
  >> vizážistické kurzy
  >> vizážistický kurz
  >> vizážistika
  >> vstřelovač
  >> vvsp
  >> vyjednávání
  >> vyjednávání, konflikty
  >> vzdělávání
  >> vzdělávání, pedagogika
  >> vzv
  >> výtvarné umění a architektura od klasicismu po mod
  >> výtvarné umění a architektura od pravěku po baroko
  >> výživa
  >> vše pro personalisty
  >> vše, co potřebujete vědět o DPH!
  >> w10
  >> w2008
  >> w2012
  >> web
  >> webdesign
  >> webináře
  >> webové stránky
  >> webt
  >> welness
  >> wima
  >> zahradnictví, zeleň
  >> zahraniční obchod
  >> zdravotnictví
  >> zdravotní sestry
  >> zdravé sebeprosazení, asertivní jednání a řešení k
  >> zdravé sebeprosazení, asertivní komunikace, řešení
  >> znaková řeč
  >> znakový jazyk
  >> zákazník
  >> zákoník práce
  >> zásady a pravidla úspěšné telefonické komunikace
  >> zásoby
  >> zážitkový kurz první pomoci
  >> Ú?etnictví obecn?
  >> ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ
  >> ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ (podle normy ČSN 01 6910)
  >> Úprava podle IAS/IFRS včetně aktuální novelizace
  >> Úpravy digitálních fotografií
  >> Úvod do neštěstí
  >> Úvod do IT, MS Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, FrontPage, Access, Internet, CorelDraw,Ad
  >> Úvod do MS Excel
  >> Úvod do MS Outlook
  >> Úvod do MS Word
  >> Úvod do Windows
  >> Úvod do internetu
  >> Úvod do problematiky sociálních dávek + jejich změ
  >> Úvod do sociállní práce
  >> Úvod do sociálního poradenství a sociální práce
  >> Úvod do tvorby webových stránek
  >> Úvodní školení pro ty co chtějí začít s prací makl
  >> ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SPECIALISTA
  >> Účetnictví
  >> Účetnictví & Management & Řízení firem
  >> Účetnictví na PC
  >> Účetnictví neziskových organizací
  >> Účetnictví obecně
  >> Účetnictví pro pokročilé
  >> Účetnictví společenství vlastníků jednotek
  >> Účetnictví vlastníků společenských jednotek
  >> Účetnictví, daně, ekonomické agendy
  >> Účetní a daňové kurzy
  >> Účetní kurzy
  >> Účetní software
  >> Účetní závěrka
  >> Účetní závěrka FO
  >> úklid
  >> územní rozhodování
  >> účetnictví
  >> účetnictví, daně
  >> účetnictví, účetní doklady, daňové doklady, účetní
  >> účetní
  >> účetní závěrka 2011, závěrkové práce
  >> ÚčetnictvĂ­ obecnÄ›
  >> ÚčetnĂ­ a daĹ?ovĂ© kurzy
  >> Člen první pomoci
  >> Čínština pro mírně pokročilé
  >> Čínština pro úplné začátečníky
  >> čeština
  >> čínština
  >> čínština pro úplné začátečníky
  >> Ĺ?Ă­zenĂ­ podniku a strategickĂ© plánovánĂ­
  >> Ĺ?Ă­zenĂ­ projektĹŻ a tĂ˝mĹŻ
  >> Ĺ?Ă­zenĂ­ vĂ˝roby a jakosti
  >> Ĺ kolenĂ­ Ĺ™idiÄŤĹŻ
  >> Ĺ kolstvĂ­ a pedagogika
  >> Ĺ˝ivotnĂ­ styl, výživa, cviÄŤenĂ­
  >> Ĺ˝urnalistika, informace
  >> ŘASY
  >> Řezy, animace, výstupy, 3D model z fotografie, zak
  >> Řízení IT (dle metodologie ITIL, COBIT)
  >> Řízení IT služeb - ITIL/ITSM
  >> Řízení bezpečnosti informací
  >> Řízení kapitálových účastí pod kontrolou
  >> Řízení podniku a strategické plánování
  >> Řízení podniku a strategické plánování, právo, eko
  >> Řízení projektů a týmů
  >> Řízení projektů a týmů, Auditování s--stémů
  >> Řízení projektů a týmů, Auditování systémů, EMS
  >> Řízení projektů financovaných z fondů EU
  >> Řízení systému EMS, projektů a týmů, Auditování sy
  >> Řízení výroby a jakosti
  >> Řízení změn a konfigurací
  >> řečtina
  >> řidič
  >> řidič vysokozdvižného vozíku
  >> ŠKOLENÍ KVALITY
  >> Školení "Autodesk Inventor – Součásti z plechu" je určeno pro posluchače, kteří již Autodesk Invento
  >> Školení "Autodesk Inventor – Součásti z plechu" je určeno pro posluchače, kteří již Autodesk Inventor používají a je zaměřeno na vytváření plechových součástí prostřednictvím programu Autodesk Inventor 2009.
Posluchači se seznámí s kompletní f

  >> Školení Access - školení pro začínající uživatele Access, školení v učebnách Praze, v Kolíně i kdeko
  >> Školení Access - školení pro začínající uživatele Access, školení v učebnách Praze, v Kolíně i kdekoliv po celé ČR.
  >> Školení Access 2007 pokročilý je určeno uživatelům programu Access 2007, kteří chtějí vytvářet složi
  >> Školení Access 2007 pokročilý je určeno uživatelům programu Access 2007, kteří chtějí vytvářet složitější databáze a navrhovat databázové aplikace pro víceuživatelské prostředí. Posluchači školení Access 2007 pokročilý se seznámí s pokročilými možnos
  >> Školení Access 2007 základní je určeno pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení Acc
  >> Školení Access 2007 základní je určeno pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení Access 2007 základní se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access 2007, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat
  >> Školení Access pokročilý je určeno uživatelům programu Access, kteří chtějí vytvářet složitější data
  >> Školení Access pokročilý je určeno uživatelům programu Access, kteří chtějí vytvářet složitější databáze a navrhovat databázové aplikace pro víceuživatelské prostředí. Posluchači školení Access pokročilý se seznámí s pokročilými možnostmi vytváření t
  >> Školení Access základní je určeno pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení Access z
  >> Školení Access základní je určeno pro začátečníky ve vytváření databází. Posluchači školení Access základní se seznámí se základní koncepcí databáze v programu Access, naučí se používat a navrhovat základní databázové objekty, vkládat a upravovat dat
  >> Školení Adobe Photoshop pokročilý je určeno pro uživatele, kteří chtějí zlepšit svoji práci v progra
  >> Školení Adobe Photoshop pokročilý je určeno pro uživatele, kteří chtějí zlepšit svoji práci v programu Adobe Photoshop a chtějí profesionálně upravovat fotografie i jiné rastrové obrázky.
  >> Školení AutoCAD 3D je určeno pro návrháře, kteří mají potřebné dovednosti v tvorbě 2D technické doku
  >> Školení AutoCAD 3D je určeno pro návrháře, kteří mají potřebné dovednosti v tvorbě 2D technické dokumentace v AutoCADu a chtějí vytvořit ze svých návrhů prostorové modely. Během školení jsou využívána praktická cvičení z reálného navrhování pro průmy
  >> Školení AutoCAD LT pokročilý je určeno pro posluchače, kteří si chtějí prohloubit svoje znalosti při
  >> Školení AutoCAD LT pokročilý je určeno pro posluchače, kteří si chtějí prohloubit svoje znalosti při kreslení rovinných výkresů v programu AutoCAD LT. Začátek školení je zaměřen na rozšíření znalostí kreslení v rovině a na pokročilé možnosti editace.
  >> Školení AutoCAD LT základní je určeno pro začátečníky v práci s programem AutoCAD LT, kteří se chtěj
  >> Školení AutoCAD LT základní je určeno pro začátečníky v práci s programem AutoCAD LT, kteří se chtějí naučit vytvářet, upravovat a tisknout technické výkresy v rovině. Na začátku školení AutoCAD LT základní se posluchači seznámí s filozofií kreslení
  >> Školení AutoCAD pokročilý je určené pokročilým uživatelům programu AutoCAD, kteří chtějí upravovat p
  >> Školení AutoCAD pokročilý je určené pokročilým uživatelům programu AutoCAD, kteří chtějí upravovat prostředí programu AutoCAD, vytvářet vlastní ikony, paletky, upravovat menu, vytvářet vlastní čáry a šrafy. Posluchači školení AutoCAD pokročilý si roz
  >> Školení AutoCAD středně pokročilý je určeno uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit zn
  >> Školení AutoCAD středně pokročilý je určeno uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači školení se naučí používat a vytvářet bloky s atributy, tyto bloky je možné použít například pro automa
  >> Školení AutoCAD základní je určeno pro začátečníky v práci s programem AutoCAD, kteří se chtějí nauč
  >> Školení AutoCAD základní je určeno pro začátečníky v práci s programem AutoCAD, kteří se chtějí naučit vytvářet, upravovat a tisknout technické výkresy v rovině. Na začátku školení se posluchači seznámí s filozofií kreslení v programu AutoCAD a naučí
  >> Školení BOZP a PO
  >> Školení Corel DESIGNER je zaměřen na přípravu technické dokumentace, s možností importu a úpravy výk
  >> Školení Corel DESIGNER je zaměřen na přípravu technické dokumentace, s možností importu a úpravy výkresů 2D i 3D CAD a fotografií. Posluchači školení Corel DESIGNER se naučí základní práci s vektorovou grafikou v programu Corel DESIGNER. Naučí se při
  >> Školení Excel 2007 VBA a formuláře je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel 2007 nebo straší
  >> Školení Excel 2007 VBA a formuláře je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel 2007 nebo straší verze, kteří chtějí plně proniknout do možností úpravy a rozšíření funkčnosti programu Excel 2007 pomocí jazyka Visual Basic. Na začátku školení Exce
  >> Školení Excel 2007 analýza dat je určeno uživatelům programu Excel 2007 nebo starších verzí, kteří z
  >> Školení Excel 2007 analýza dat je určeno uživatelům programu Excel 2007 nebo starších verzí, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači školení Excel 2007 analýza dat se naučí jak správně připravit dat
  >> Školení Excel 2007 pokročilý je určeno pro uživatele programu Excel 2007, kteří chtějí svoji práci z
  >> Školení Excel 2007 pokročilý je určeno pro uživatele programu Excel 2007, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači školení Excel 2007 pokročilý si prohloubí své znalosti programu Excel 2007. Naučí se pracovat s oblastmi a více list
  >> Školení Excel 2007 základní je určeno začátečníkům a mírně pokročilým v práci s programem Excel 2007
  >> Školení Excel 2007 základní je určeno začátečníkům a mírně pokročilým v práci s programem Excel 2007. Posluchači se během školení Excel 2007 základní seznámí s pracovním prostředí programu Excel 2007, naučí se vytvářet, upravovat a formátovat tabulky
  >> Školení Excel VBA - přijďte na školení Excel VBA a naprogramujte si vlastní funkce.
  >> Školení Excel VBA a formuláře je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí plně pr
  >> Školení Excel VBA a formuláře je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí plně proniknout do možností úpravy a rozšíření funkčnosti programu Excel pomocí jazyka Visual Basic. Na začátku školení Excel VBA a formuláře bude probráno v
  >> Školení Excel analýza dat je určeno uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí st
  >> Školení Excel analýza dat je určeno uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači školení Excel analýza dat se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení, načítat data z e
  >> Školení Excel makra je určeno pro pokročilé uživatele Excelu, kteří chtějí zautomatizovat často opak
  >> Školení Excel makra je určeno pro pokročilé uživatele Excelu, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy a upravit nebo rozšířit funkčnost prostředí Excelu podle svých představ. Školení Excel 2007 makra je zaměřeno na osvojení praktických po
  >> Školení Excel makra je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat ča
  >> Školení Excel makra je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy a upravit nebo rozšířit funkčnost prostředí programu Excel podle svých představ. Školení je zaměřeno na osvojení praktických pos
  >> Školení Excel mírně pokročilé od AbecedaPC - školení MS Excel, která probíhají v učebnách Praze, v
  >> Školení Excel mírně pokročilé od AbecedaPC - školení MS Excel, která probíhají v učebnách Praze, v Kolíně nebo u Vás kdekoliv po celé ČR.
  >> Školení Excel pokročilý je určeno pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit
  >> Školení Excel pokročilý je určeno pro uživatele programu Excel, kteří chtějí svoji práci zefektivnit a zrychlit. Posluchači školení Excel pokročilý si prohloubí své znalosti programu Excel, naučí se pracovat s oblastmi a více listy, spojovat tabulky
  >> Školení Excel základní - zvolte si formu, která Vám nejvíce vyhovuje - firemní a individuální školen
  >> Školení Excel základní - zvolte si formu, která Vám nejvíce vyhovuje - firemní a individuální školení Excel, otevřená školení Excel.
  >> Školení Excel základní je určeno začátečníkům a mírně pokročilým v práci s programem Excel. Poslucha
  >> Školení Excel základní je určeno začátečníkům a mírně pokročilým v práci s programem Excel. Posluchači se naučí základní práci s tabulkovým editorem, vytvářet a upravovat tabulky, formátovat tabulky, zadávat vzorce a funkce, vytvářet grafy, tisknout
  >> Školení Grafika a video
  >> Školení Inventor základní je určeno pro nové uživatele, kteří začínají pracovat s programem Autodesk
  >> Školení Inventor základní je určeno pro nové uživatele, kteří začínají pracovat s programem Autodesk Inventor – v průběhu školení porozumí principům parametrického modelování součástí a sestav a seznámí se s uživatelským prostředím programu Inventor.
  >> Školení MS Excel - máte specifické požadavky na školení MS Excel? Rádi Vám sestavíme školení Excelu
  >> Školení MS Excel - máte specifické požadavky na školení MS Excel? Rádi Vám sestavíme školení Excelu podle Vašich představ.
  >> Školení MS Word určené pro mírně pokročilé uživatele. Školení MS Word probíhají v učebnách v Praze a
  >> Školení Outlook 2007 pokročilý je určeno pro uživatele programu Outlook 2007, kteří již používají po
  >> Školení Outlook 2007 pokročilý je určeno pro uživatele programu Outlook 2007, kteří již používají poštovního klienta k přijímání a odesílání zpráv. Posluchači školení Outlook 2007 pokročilý se naučí používat pokročilé funkce při práci s ele
  >> Školení Outlook 2007 základní je určené uživatele, kteří doposud nepoužívají program Outlook 2007. P
  >> Školení Outlook 2007 základní je určené uživatele, kteří doposud nepoužívají program Outlook 2007. Posluchači školení Outlook 2007 základní se naučí pracovat s elektronickou poštu - odesílat a příjímat zprávy, posílat přílohy. Dále se
  >> Školení Outlook pokročilý - školení, které Vaši práci v MS Outlook usnadní a zrychlí.
  >> Školení Outlook pokročilý je určeno pro uživatele, kteří již používají poštovního klienta k přijímán
  >> Školení Outlook pokročilý je určeno pro uživatele, kteří již používají poštovního klienta k přijímání a odesílání zpráv. Posluchači školení Outlook pokročilý se naučí používat pokročilé funkce při práci s elektronickou poštou, používat kalendář, kont
  >> Školení Outlook základní - školení Outlook, které si můžete přizpůsobit dle vlastních představ.
  >> Školení Outlook základní je určeno pro začátečníky v práci s programem Outlook. Posluchači školení O
  >> Školení Outlook základní je určeno pro začátečníky v práci s programem Outlook. Posluchači školení Outlook základní se naučí pracovat s elektronickou poštu - odesílat a příjímat zprávy, posílat přílohy. Dále se naučí používat kalendář,
  >> Školení PowerPoint - naučte se vytvářet prezentace na školení PowerPoint od AbecedaPC.
  >> Školení PowerPoint pokročilý je určeno pro uživatele programu PowerPoint, kteří chtějí využívat všec
  >> Školení PowerPoint pokročilý je určeno pro uživatele programu PowerPoint, kteří chtějí využívat všechny jeho možnosti. Posluchači školení PowerPoint pokročilý se naučí upravovat předlohy snímků, vytvářet automatické, interaktivní a webové prezentace,
  >> Školení PowerPoint základní je určeno pro začátečníky v práci s programem PowerPoint. Během školení
  >> Školení PowerPoint základní je určeno pro začátečníky v práci s programem PowerPoint. Během školení PowerPoint základní se posluchači naučí vytvořit prezentaci obsahující všechny obvyklé prvky, seznámí se s prezentačními metodami a s pravidly výběru
  >> Školení Project 2007 pokročilý pro uživatele programu Project 2007, kteří se chtějí naučit jeho pokr
  >> Školení Project 2007 pokročilý pro uživatele programu Project 2007, kteří se chtějí naučit jeho pokročilým funkcím při práci s úkoly, zdroji a při přiřazování zdrojů úkolům. Posluchači školení Project 2007 pokročilý se naučí vytvářet opakované ú
  >> Školení Project 2007 základní je zaměřené na seznámí s problematikou plánování a řízení projektů v p
  >> Školení Project 2007 základní je zaměřené na seznámí s problematikou plánování a řízení projektů v programu Project 2007. Na začátku školení Project 2007 základní se posluchači seznámí s možnostmi nasazení programu Project 2007 v malých a velkých org
  >> Školení Project harmonogramy je zaměřeno na seznámení s problematikou plánování a řízení projektů v
  >> Školení Project harmonogramy je zaměřeno na seznámení s problematikou plánování a řízení projektů v programu MS Project. Posluchači školení se nejdříve naučí nastavit základní parametry projektu, pracovní čas a kalendář projektu. Dále se naučí zadáva
  >> Školení Project od AbecedaPC - školení MS Project podle Vašich představ.
  >> Školení Project pokročilý - přijďte školení Project od AbecedaPC a začněte využívat MS Project na ma
  >> Školení Project pokročilý - přijďte školení Project od AbecedaPC a začněte využívat MS Project na maximum.
  >> Školení Project pokročilý je určeno pro uživatele programu Project, kteří se chtějí naučit jeho pokr
  >> Školení Project pokročilý je určeno pro uživatele programu Project, kteří se chtějí naučit jeho pokročilým funkcím při práci s úkoly, zdroji a při přiřazování zdrojů úkolům. Posluchači školení Project pokročilý se naučí vytvářet opakované úkoly, člen
  >> Školení Project základní je zaměřené na seznámení s problematikou plánování a řízení projektů v
  >> Školení Project základní je zaměřené na seznámení s problematikou plánování a řízení projektů v programu MS Project. Na začátku školení Project základní se posluchači seznámí s možnostmi nasazení programu Project v malých a v
  >> Školení Revit Architecture základní je určeno pro architekty a stavební inženýry, kteří začínají pra
  >> Školení Revit Architecture základní je určeno pro architekty a stavební inženýry, kteří začínají pracovat s programem Revit Architecture. Posluchači školení Revit Architecture základní porozumí principu práce s informačním modelem budovy, seznámí se
  >> Školení VZV
  >> Školení Word 2007 pokročilý je určeno pro posluchače, kteří Word 2007 používají při své každodenní p
  >> Školení Word 2007 pokročilý je určeno pro posluchače, kteří Word 2007 používají při své každodenní práci, po skončení školení bude jejich práce s dokumenty rychlejší a efektivnější. Posluchači školení Word 2007 pokročilý se naučí používat a vytvářet
  >> Školení Word 2007 základní je určeno pro začátečníky v práci s programem Word 2007, kteří doposud ne
  >> Školení Word 2007 základní je určeno pro začátečníky v práci s programem Word 2007, kteří doposud nepoužívali ani starší verzi programu Word. Po skončení školení Word 2007 základní budou posluchači schopni vytvářet, upravovat a tisknout krátké textov
  >> Školení Word pokročilý je určeno pro posluchače, kteří Word používají při své každodenní práci. Po s
  >> Školení Word pokročilý je určeno pro posluchače, kteří Word používají při své každodenní práci. Po skončení školení Word pokročilý budou posluchači schopni pracovat s dokumenty rychleji a efektivněji. Posluchači školení Word pokročilý se naučí použív
  >> Školení Word základní - školení, které Vám umožní vytvářet a upravovat textové dokumenty v programu
  >> Školení Word základní - školení, které Vám umožní vytvářet a upravovat textové dokumenty v programu MS Word.
  >> Školení Word základní je určeno pro začátečníky v práci s programem Word. Po skončení školení Word z
  >> Školení Word základní je určeno pro začátečníky v práci s programem Word. Po skončení školení Word základní budou posluchači schopni vytvářet, upravovat a tisknout krátké textové dokumenty. Na začátku školení Word základní se posluchači seznámí s pou
  >> Školení bezpečnosti práce pro zaměstnance
  >> Školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance
  >> Školení je autorizováno výrobcem software a je vedeno dle oficiálních osnov v rámci programu Autodes
  >> Školení je autorizováno výrobcem software a je vedeno dle oficiálních osnov v rámci programu Autodesk Authorized Training Centre. Školení "Autodesk Inventor – Součásti z plastu" je určeno pro posluchače, kteří již Autodesk Inventor používají a je zam
  >> Školení je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakovan
  >> Školení je určeno pro pokročilé uživatele programu Excel, kteří chtějí zautomatizovat často opakované postupy, používat pokročilé nástroje pro analýzu dat a databázové funkce, pracovat s externími daty a seznámit se se základy jazyka Visual Basic for
  >> Školení je určeno pro posluchače se základními znalostmi vytváření webových stránek, kteří se chtějí
  >> Školení je určeno pro posluchače se základními znalostmi vytváření webových stránek, kteří se chtějí naučit základům jazyka PHP. Posluchači se seznámí s možnostmi jazyka PHP a naučí se vytvářet stránky dynamicky generované na serveru.
  >> Školení je určeno pro správce klientských i serverových Windows systémů. Pro správce, který potřebuj
  >> Školení je určeno pro správce klientských i serverových Windows systémů. Pro správce, který potřebuje úplné znalosti využití příkazového rozhraní. Výklad i praktická cvičení jsou zaměřeny převážně na syntaxe využitelné na různých typech systémů od Wi
  >> Školení je určeno pro správce, který potřebuje úplné informace o přidělování adres TCP/IP. Výhodná j
  >> Školení je určeno pro správce, který potřebuje úplné informace o přidělování adres TCP/IP. Výhodná je znalost ovládání Windows Serveru 2003, na kterém kurz probíhá, ale i znalosti ovládání Windows XP jsou pro kurz dostačující. Kurz využívá především
  >> Školení je určeno pro správce, který potřebuje úplné informace o způsobech přidělování adres TCP/IP,
  >> Školení je určeno pro správce, který potřebuje úplné informace o způsobech přidělování adres TCP/IP, především o konfiguraci DHCP. Výhodná je znalost ovládání Windows Serveru 2003, na kterém kurz probíhá, ale i znalost teorie IP adresování včetně pod
  >> Školení je určeno pro správce, který pracoval s Windows Serverem 2003 a s adresářovou službou Active
  >> Školení je určeno pro správce, který pracoval s Windows Serverem 2003 a s adresářovou službou Active Directory. Nyní potřebuje znalosti upřesnit na implementaci Aktive Directory ve verzi serveru 2008. Důraz kurzu je v oblastech Server Core, RODC a zá
  >> Školení je určeno pro správce, který pracuje s Windows Serverem 2003 a potřebuje úplné znalosti o pr
  >> Školení je určeno pro správce, který pracuje s Windows Serverem 2003 a potřebuje úplné znalosti o práci s adresářovou službou Active Directory. Této oblasti se týká výklad i praktická cvičení. Stejný důraz je kladen na základní oblasti správy do
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows 7 na straně klientů a předtím používal Windows
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows 7 na straně klientů a předtím používal Windows XP. Na serverové straně používá Windows 2003, 2008 či 2008 R2. Kurz využívá výklad i praktická cvičení. Předmětem kurzu jsou nové oblasti konfigurace
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows 7 na straně klientů, nebo si potřebuje znalost
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows 7 na straně klientů, nebo si potřebuje znalosti utřídit či doplnit. Na serverové straně používá Windows 2003, 2008 či 2008 R2. Kurz využívá výklad i praktická cvičení. Důraz je kladen na nové obla
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows Serverem 2003, nebo si potřebuje znalosti utří
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows Serverem 2003, nebo si potřebuje znalosti utřídit či doplnit. Využívá výklad i praktická cvičení. Důraz je kladen na základní oblasti správy domény: práci s uživateli, skupinami, disky a daty. Dál
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows Serverem 2008, nebo si potřebuje znalosti utří
  >> Školení je určeno pro správce, který začíná s Windows Serverem 2008, nebo si potřebuje znalosti utřídit či doplnit. Školení není přímo zaměřené na správce přecházející na verzi 2008 z verzí nižších. Kurz využívá výklad i praktická cvičení. Důraz je k
  >> Školení je určeno pro správce, který zná základy sítí a protokolů TCP/IP a potřebuje úplné informace
  >> Školení je určeno pro správce, který zná základy sítí a protokolů TCP/IP a potřebuje úplné informace názvových službách. Ať již z důvodu problémů s rozeznáním názvů, s přílišnou zátěží své sítě, či z důvodu dosažení naprosté profesionality v oboru. V
  >> Školení je určeno pro uživatele programu PowerPoint 2007, kteří chtějí využívat všechny možnosti nej
  >> Školení je určeno pro uživatele programu PowerPoint 2007, kteří chtějí využívat všechny možnosti nejnovější verze 2007. Posluchači se naučí rychle zlepšit vzhled prezentace, upravovat předlohy snímků, vkládat do prezentace animace, video, zvukové a d
  >> Školení je určeno pro začátečníky v práci s programem PowerPoint 2007, kteří doposud k vytváření pre
  >> Školení je určeno pro začátečníky v práci s programem PowerPoint 2007, kteří doposud k vytváření prezentací nepoužívali ani předchozí verze programu PowerPoint. Během školení se posluchači naučí vytvořit prezentaci obsahující všechny obvyklé prvky. P
  >> Školení je určeno pro začínající správce, který pracuje s doménou Windows Serveru 2003. Pro správce,
  >> Školení je určeno pro začínající správce, který pracuje s doménou Windows Serveru 2003. Pro správce, který potřebuje praktické znalosti pro práci se základními objekty adresářové služby Active Directory 2003. Jedná se především o práci s organizačním
  >> Školení je určeno pro zkušené správce, kteří pracují s Windows Serverem 2003 a adresářovou službou v
  >> Školení je určeno pro zkušené správce, kteří pracují s Windows Serverem 2003 a adresářovou službou v doméně. Správce, který potřebuje úplné znalosti o údržbě, zálohách, obnově či systémové konfiguraci Active Directory. Této oblasti se týká výklad i p
  >> Školení je určeno pro začátečníky ve vytváření webových stránek zaměřené na základy jazyka
  >> Školení je určeno pro začátečníky ve vytváření webových stránek zaměřené na základy jazyka XHTML. Školení je také vhodné pro majitele stránek, kteří se chtějí naučit základním úpravám svých stránek. Posluchači se seznámí s problematiko
  >> Školení je určeno pro mírně a středně pokročilé ve vytváření webových stránek. Školení je vedeno for
  >> Školení je určeno pro mírně a středně pokročilé ve vytváření webových stránek. Školení je vedeno formou konzultace zaměřené na tématiku pokročilého formátování pomocí XHTML a CSS, dodržování standardů, kompatibility prohlížečů a optimalizace vyhledat
  >> Školení je určeno začátečníkům, kteří se potřebují rychle naučit pracovat s počítačem. Posluchači se
  >> Školení je určeno začátečníkům, kteří se potřebují rychle naučit pracovat s počítačem. Posluchači se seznámí základními pojmy v oblasti počítačů, naučí se pracovat s myší a klávesnicí, orientovat se v prostředí MS Windows, vytvářet, upravovat a tiskn
  >> Školení je zaměřeno na vytváření vývojových a organizačních diagramů, map webů a databází, prostorov
  >> Školení je zaměřeno na vytváření vývojových a organizačních diagramů, map webů a databází, prostorových plánů, projektových podkladů a dalších technických nebo obchodních schémat a diagramů v programu Microsoft Visio 2007. Posluchači se naučí vytváře
  >> Školení je zaměřené na projektování inženýrských staveb a zemních prací v programu AutoCAD Civil 3D.
  >> Školení je zaměřené na projektování inženýrských staveb a zemních prací v programu AutoCAD Civil 3D. Posluchači se naučí vytvářet a upravovat digitální model terénu, vytvářet zemní tělesa, jako jsou hráze, skládky, vodní nádrže apod. Naučí se navrhov
  >> Školení je zaměřené na správce Windows Serverem 2008 přecházející z verzí nižších, zejména ze Server
  >> Školení je zaměřené na správce Windows Serverem 2008 přecházející z verzí nižších, zejména ze Serveru 2003. Kurz využívá výklad i praktická cvičení. Posluchači se dozví o všech nových vlastnostech systému a budou procvičovat použití Core edice, RODC
  >> Školení kaskádové styly (CSS) je určeno všem tvůrcům webových stránek, kteří se chtějí zdokonalit v
  >> Školení kaskádové styly (CSS) je určeno všem tvůrcům webových stránek, kteří se chtějí zdokonalit v jejich tvorbě. Použití CSS výrazně rozšiřuje možnosti XHTML a zefektivňuje práci s formátováním www stránek. Kaskádové styly jsou v dnešní době nejsil
  >> Školení pokrývá široký okruh pokročilých funkcí aplikace Revit Architecture 2008 v návaznosti na zák
  >> Školení pokrývá široký okruh pokročilých funkcí aplikace Revit Architecture 2008 v návaznosti na základní školení. Posluchači proniknou do tvorby vlastních parametrických rodin (Families), naučí se definovat vlastní typy, skladby a materiály a pracov
  >> Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance
  >> Školení požární ochrany pro zaměstnance
  >> Školení pro interní auditory
  >> Školení pro partnery
  >> Školení pro uživatele programu Visio 2007 nebo Visio 2003, kteří chtějí vytvářet složitější schémata
  >> Školení pro uživatele programu Visio 2007 nebo Visio 2003, kteří chtějí vytvářet složitější schémata a diagramy. Posluchači se seznámí s různými triky pro formátování obrazců pomocí stylů. Naučí se přesně umisťovat jednotlivé obrazců na výkres, pra
  >> Školení první pomoci
  >> Školení práce s křovinořezy
  >> Školení práce s křovinořezy a motorovými pilami
  >> Školení práce ve výškách
  >> Školení z bezpečnosti práce zaměstnanců
  >> Školení zaměřené na efektivní zaznamenávání a správu poznámek v programu OneNote 2007. Posluchači se
  >> Školení zaměřené na efektivní zaznamenávání a správu poznámek v programu OneNote 2007. Posluchači se naučí zaznamenávat informace v různých formátech – textové poznámky, obrázky, odkazy na soubory, zvuky, videa apod. Naučí se pracovat s poznámkovými
  >> Školení řidičů
  >> Školení řidičů manipulačních vozíků
  >> Školení řidičů referentů
  >> Školství a pedagogika
  >> Štítky administrativa
  >> Štítky administrativa, automotive, kvalita, manag
  >> Štítky administrativa, finance, HR, na dotaz, nák
  >> Štítky administrativa, finance, HR, nákup, obchod
  >> Štítky administrativa, kvalita, management, na do
  >> Štítky administrativa, na dotaz, top management,
  >> Štítky administrativa, x-blackbelt, x-greenbelt,
  >> Štítky automotive, engineering, kvalita, R&D, x-a
  >> Štítky automotive, engineering, na dotaz, R&D
  >> Štítky automotive, kvalita, R&D, talenti, výroba,
  >> Štítky automotive, kvalita, R&D, talenti, x-apqp,
  >> Štítky automotive, kvalita, R&D, x-designgreenbel
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, R&D, talent
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, R&D, x-apqp
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, R&D, x-desi
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, talenti, vý
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, výroba, x-b
  >> Štítky automotive, kvalita, talenti, výroba, x-be
  >> Štítky automotive, kvalita, výroba, x-blackbelt,
  >> Štítky automotive, kvalita, výroba, x-blackbelt,
  >> Štítky automotive, na dotaz, výroba, x-5s, x-blac
  >> Štítky automotive, na dotaz, výroba, x-5s, x-lean
  >> Štítky automotive, výroba, x-5sonly, x-leansmed,
  >> Štítky automotive, výroba, x-5sonly, x-leansmed,
  >> Štítky bez-bloku, HR, management
  >> Štítky bez-bloku, kvalita, R&D, talenti, výroba
  >> Štítky bez-bloku, kvalita, R&D, talenti, výroba,
  >> Štítky bez-bloku, kvalita, R&D, talenti, výroba,
  >> Štítky engineering, na dotaz, výroba, x-blackbelt
  >> Štítky finance, HR, na dotaz, nákup, obchod
  >> Štítky finance, HR, na dotaz, nákup, obchod, x-bl
  >> Štítky kvalita, R&D, talenti, výroba
  >> Štítky kvalita, R&D, talenti, výroba, x-apqp, x-b
  >> Štítky kvalita, R&D, talenti, výroba, x-blackbelt
  >> Štítky kvalita, R&D, talenti, výroba, x-doe, x-ko
  >> Štítky kvalita, na dotaz, R&D, talenti, výroba, x
  >> Štítky kvalita, na dotaz, výroba, x-apqp, x-desig
  >> Štítky management, na dotaz, talenti, x-blackbelt
  >> Štítky marketing, top management, x-designgreenbe
  >> Štítky na dotaz
  >> Štítky na dotaz, R&D
  >> Štítky na dotaz, R&D, x-designgreenbelt, x-leande
  >> Štítky pouze pro univerzity
  >> Štítky administrativa, automotive, bez-bloku, bez-
  >> Štítky administrativa, automotive, kvalita, manage
  >> Štítky administrativa, bez-bloku, bez-terminu, na
  >> Štítky administrativa, bez-bloku, bez-terminu, na
  >> Štítky administrativa, bez-terminu, kvalita, manag
  >> Štítky administrativa, finance, HR, na dotaz, náku
  >> Štítky administrativa, finance, HR, nákup, obchod,
  >> Štítky administrativa, na dotaz, top management, v
  >> Štítky automotive, bez-bloku, engineering, kvalita
  >> Štítky automotive, bez-bloku, kvalita, R&D, talent
  >> Štítky automotive, bez-bloku, kvalita, na dotaz, R
  >> Štítky automotive, bez-bloku, kvalita, na dotaz, v
  >> Štítky automotive, bez-bloku, kvalita, výroba, x-b
  >> Štítky automotive, bez-terminu, engineering, na do
  >> Štítky automotive, bez-terminu, na dotaz, výroba,
  >> Štítky automotive, kvalita, R&D, talenti, x-apqp,
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, R&D, talenti
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, R&D, x-apqp,
  >> Štítky automotive, kvalita, na dotaz, talenti, výr
  >> Štítky automotive, kvalita, talenti, výroba, x-bel
  >> Štítky automotive, kvalita, talenti, výroba, x-gre
  >> Štítky bez-bloku, bez-terminu, kvalita, na dotaz,
  >> Štítky bez-bloku, kvalita, R&D, talenti, výroba, x
  >> Štítky bez-bloku, kvalita, na dotaz, R&D, talenti,
  >> Štítky bez-bloku, marketing, na dotaz, top managem
  >> Štítky bez-terminu, engineering, na dotaz, výroba,
  >> Štítky bez-terminu, finance, HR, na dotaz, nákup,
  >> Štítky bez-terminu, finance, HR, na dotaz, nákup,
  >> Štítky bez-terminu, management, na dotaz, talenti,
  >> Štítky bez-terminu, management, na dotaz, top mana
  >> Štítky bez-terminu, na dotaz
  >> Štítky bez-terminu, na dotaz, R&D
  >> Štítky bez-terminu, na dotaz, R&D, x-designgreenbe
  >> Štítky finance, HR, na dotaz, nákup, obchod, x-bos
  >> Štítky kvalita, R&D, talenti, výroba, x-blackbelt,
  >> Štítky kvalita, na dotaz, R&D, talenti, výroba, x-
  >> školení
  >> školení SCC, VCA
  >> španělština
  >> šperky
  >> švédština
  >> Ženský leadership
  >> Životní prostředí
  >> Životní styl, výživa
  >> Životní styl, výživa, cvi?ení
  >> Životní styl, výživa, cvičení
  >> Žurnalistika, informace
  >> životní styl
  >> žurnalistické žánry kreativně pro firmy i jednotli
  >> žurnalistika, komunikace, tvůrčí psaní, literatura
  
RSS
RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
skoleni-kursy.eu

SKOLENI-KURSY.EUREGIONYMENUKONTAKT


skoleni-kursy.eu
2007 - 2019 © OBEC.net, sro
Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
Fax: 533 312 404
Kontakt

++
V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu

Školení: Time management a zvládání stresu v listopadu 2019 - Praha 2